Nowe sposoby testowania spadochronów

Inżynierowie i technicy z NAWCWD China Lake i Jet Propulsion Laboratory (JPL) z Pasadeny zaprezentowali nowy sposób testowania obciążeń dużych spadochronów.

Wcześniej dokonywano prób na rozmaite sposoby – wypuszczano z samolotów, próbowano w tunelach, ciągnięto we wodzie oraz wystrzeliwano z działa powietrznego. Każda ze wspomnianych metod ma swoje wady i zalety, ale po ich dogłębnej analizie okazało się, że nie są one pomocne przy próbach spadochronów nowej generacji przewidzianych do lądowania na Marsie.

Najnowszym sposobem opracowanym przez inżynierów jest podnoszenie spadochronu przez helikopter, a następnie użycie systemu silników rakietowych wykorzystywanych w fazie opadania co ma imitować warunki występujące na Marsie. Śmigłowiec unosi spadochron i po jego wypuszczeniu i pełnym napełnieniu odpalone zostają silniki rakietowe na specjalnym wózku połączonym ze spadochronem liną biegnąca przez bloczek.

SNORT_PDV_helo

Źródło: NAVAIR

Zdjęcie: NAVAIR