21. BLT: Szkolenie żołnierzy rezerwy

W 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego po raz pierwszy od kilku lat trwa szkolenie żołnierzy rezerwy. Żołnierzem rezerwy jest osoba przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, albo bez odbycia tej służby, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej. Kilkudziesięciu rezerwistów uczestniczy w zajęciach ogólnowojskowych i specjalistycznych zgodnie z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi. Uczestnicy szkolenia mają również możliwość poznania historii naszego garnizonu biorąc udział w zajęciach organizowanych w sali tradycji jednostki.

rezerwa-21-blt

Źródło: 21. BLT

Zdjęcie: 21. BLT