Otwarta architektura przyszłością w awionice

Firma Northrop Grumman wdraża w swoich produktach związanych z awioniką otwartą architekturę.

Dzięki temu możliwe ma stać się łatwiejsza dodawanie nowych możliwości do już istniejącego sprzętu. NG jest członkiem założycielskim konsorcjum The Open Group Future Airborne Capability Environment (FACE) i stosując się do zasad otwartej architektury będzie wdrażać nowe rozwiązania do obecnych i przyszłych programów w tym np. Black Hawk H-60L Digital Performance Plan czy też H-1 Upgrade Tech-Refresh Mission Computer.

Źródło: Northrop Grumman