Kontrola Schengen na lotniskach

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2013 roku, w dniach od 8 do 23 listopada bieżącego roku zostanie przywrócona tymczasowo kontrola graniczna osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną UE.

Powodem przywrócenia kontroli jest konieczność zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas Konferencji Klimatycznej, która obywać się będzie w Warszawie w dniach od 11 do 22 listopada.

Kontrola zostanie przywrócona na odcinkach granicy państwowej z Republiką Czeską, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Litewską i Republiką Słowacką oraz na morskim odcinku granicy państwowej i w lotniczych przejściach granicznych. Tym samym regulacje te obejmą wszystkie lotniska, z których wykonujemy rejsy zagraniczne: Gdańsk, Kraków, Rzeszów.
Przypominamy pasażerom o obowiązku posiadania paszportu lub dowodu osobistego.

Wprowadzana regulacja oznacza nie tylko możliwość kontrolowania osób przekraczających granicę, ale również przeciwdziałania wjazdowi do Polski osób, które mogą zakłócić porządek publiczny lub w inny sposóbstanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Tymczasowe przywracanie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych państw UE reguluje kodeks graniczny Schengen.

Źródło / Autor: eurolot.com