Modlin: Zakończyły się testy systemu ILS do kat. II