Ćwiczenia w Porcie Lotniczym Lublin

17 października w Porcie Lotniczym Lublin odbyła się pozorowana akcja ratunkowa. Ćwiczenia miały na celu m.in. przedstawienie możliwości ratowniczych Portu Lotniczego Lublin oraz sprawdzenie współdziałania służb wewnętrznych Portu Lotniczego Lublin ze służbami zewnętrznym podczas incydentów z udziałem samolotów.

Akcja dotyczyła sytuacji w której samolot zjechał z drogi kołowania na trawiastą część lotniska. Sprawdzane były m.in. możliwości ratownicze Portu Lotniczego Lublin,
poziom wyszkolenia ratowników, gotowość operacyjno-techniczną Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. Pozorowana akcja była również dobrą okazja aby zweryfikować funkcjonowanie systemu łączności i wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi służbami.

Takie ćwiczenia przeprowadzane są regularnie po to, aby sprawdzać gotowość w razie zaistnienia prawdziwego zagrożenia. Zgodnie z planem działania w sytuacjach zagrożenia, symulacje tego typu muszą odbywać się raz na dwa lata. W Porcie Lotniczym Lublin ćwiczenia odbyły się po raz pierwszy i trwały dwie godziny.

W ćwiczeniach pod nazwą „Samolot 2013”, oprócz Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej i Służby Ochrony Lotniska wzięły udział m.in.: policjanci z Komendy Wojewódzkiej, Powiatowej i Miejskiej, strażacy z Komendy Wojewódzkiej, Miejskiej i Powiatowej, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, prokuratura, psychologowie, straż graniczna i urząd celny. Pozorantami, którzy wcielili się w rolę pasażerów, byli uczniowie studium medycznego z Lublina, a rolę samolotu pełnił autobus.

Źródło / Autor: Port Lotniczy Lublin