AED Szansa dla Serca – akcja informacyjna na Lotnisku Chopina