Światowa flota samolotów transportowych powiększy się do 3000 maszyn w ciągu następnych 20 lat

Według nowej, opracowanej przez Airbusa prognozy dla światowego rynku cargo, międzynarodowy lotniczy ruch towarowy będzie rósł w tempie 4,8 proc. rocznie w ciągu następnych 20 lat, co będzie wymagało niemal dwukrotnego zwiększenia globalnej floty samolotów towarowych do prawie 3000 maszyn. Ten prognozowany wzrost wynika z licznych pozytywnych trendów w globalnej gospodarce, m.in. w międzynarodowym handlu, prywatnej konsumpcji i produkcji przemysłowej.

Prognoza wskazuje, że w 2032 r. światowy transport lotniczy będzie wymagał około 2700 nowych i przystosowanych na potrzeby transportowe samolotów pasażerskich. Ponad połowa z nich będzie potrzebna do wymiany floty — wskutek wycofywania z użytku starszych maszyn — a pozostałe do jej rozbudowania. Spośród tych 2700 jednostek 870 będą stanowić nowe samoloty transportowe warte około 234 mld dol., a 1860 — samoloty pasażerskie przekształcone na transportowce. Kolejne 175 maszyn w 2032 r. to te, które są używane już dziś jako samoloty transportowe. W prognozie uwzględniono przewóz towarów samolotami pasażerskimi, którego udział w międzynarodowym ruchu pozostanie w dużej mierze niezmieniony i będzie reprezentował około połowę komercyjnego transportu lotniczego.

Andreas Hermann, Wiceprezes firmy Airbus i Dyrektor Działu Samolotów Transportowych, powiedział: „Po kilku trudnych latach międzynarodowy handel zaczyna się ożywiać, a zróżnicowane rynki wschodzące będą wymagały większej elastyczności w lotniczym transporcie towarów, przy czym samoloty transportowe średniej wielkości będą podstawowym środkiem do osiągnięcia tego celu”. Hermann dodał: „Właśnie dlatego Airbus przewiduje, że w przyszłości popyt wzrośnie w kategorii maszyn średniej wielkości, w której nowoczesne samoloty transportowe odegrają ważną rolę w wymianie floty i długoterminowym rozwoju rynku.

Rolę gospodarek wschodzących jako najszybciej rosnącego rynku lotniczego transportu towarów ilustruje region Azji i Pacyfiku (obejmujący Indie i Chiny), który obecnie reprezentuje 36 proc. światowego ruchu cargo, a jego udział ma wzrosnąć do 42 proc. w 2032 r. Ogółem Chiny są największym pojedynczym państwem napędzającym wzrost transportu lotniczego: dziś udział Chin wynosi 15 proc., a w 2032 r. ma wzrosnąć do około 22 proc. światowego rynku przewozu towarów drogą powietrzną. Dla porównania udział państw rozwiniętych z Europy/WNP i Ameryki Północnej wynosił 51 proc. łącznego ruchu w 2012 r. i choć lotniczy transport towarów będzie nadal się rozwijał, w 2032 r. udział tych krajów nieznacznie się zmniejszy do około 45 proc.

A330 200F

Źródło / Autor: Airbus

Zdjęcie: Airbus