Steadfast Jazz 2013 – test Sił Odpowiedzi

Państwa NATO oraz partnerskie przeprowadzą na Łotwie i w Polsce 2 – 9 listopada ćwiczenie Steadfast Jazz 2013 – ostatni z serii sprawdzianów wyszkolenia żołnierzy i dowódców Sił Odpowiedzi NATO (NRF – NATO Response Force), mających pełnić dyżur w 2014 roku.

Seria ćwiczeń Steadfast to część wysiłków NATO na rzecz utrzymania połączonych i interoperacyjnych sił na wysokim poziomie gotowości do podjęcia wszechstronnych działań militarnych w każdej sytuacji, w każdym środowisku. Do tej pory odbyło się 17 ćwiczeń z tej serii na terenie 14 krajów. W Steadfast Jazz 2013 udział weźmie około 6000 żołnierzy. Około 3000 z dowództwa Joint Force Command Brunssum oraz z innych dowództw weźmie udział w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym w bazie Adazi koło Rygi oraz w kilkunastu innych dowództwach na terenie państw sojuszniczych. Ponadto siły wielonarodowe będą uczestniczyły w części ćwiczenia prowadzonej na poligonie w Drawsku Pomorskim. Wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna oraz wojska specjalne także będą uczestniczyć w ćwiczeniu w kilkunastu lokalizacjach. Na końcu manewrów sztab dowództwa z Joint Force Command Brunssum zostanie oficjalnie oceniony pod kątem zdolności do dowodzenia operacjami połączonymi NATO w 2014 roku. Z Łotwy operować będzie dowództwo połączone NRF 2014 tworzone przez Sojusznicze Dowództwo Sił Połączonych –  Allied Joint Force Command Brunssum. Z Polski działać będzie francuski Korpus Szybkiego Reagowania – Rapid Reaction Core France, który stanowi dowództwo komponentu lądowego NFR 2014. Nazwa „Steadfast Jazz” została wybrana  zgodnie z sojuszniczymi procedurami nazywania ćwiczeń. Litera „S” rozpoczynająca słowo „Steadfast” świadczy o tym, że jest to ćwiczenie obejmujące elementy dowództwa SHAPE, zaś litera „J” w „Jazz” wskazuje, że jest to ćwiczenie na poziomie połączonym, czyli zawierające elementy wszystkich obszarów działań – lądowego, powietrznego, morskiego i sił specjalnych. Jak podkreśla generał Hans-Lothar Domröse z dowództwa Joint Force Command Brunssum (JFCBs), celem ćwiczenia jest szkolenie i przetestowanie Sił Odpowiedzi NATO, zaawansowanych technologicznie, wielonarodowych sił o wysokiej gotowości, składających się z komponentów lądowego, powietrznego, morskiego i wojsk specjalnych. Część ćwiczenia Steadfast Jazz prowadzona z udziałem wojsk „na żywo”  będzie sprawdzianem interoperacyjności żołnierzy, marynarzy, lotników i piechoty morskiej. Przyjęty fikcyjny scenariusz manewrów będzie wymagający dla osób uczestniczących w elementach dowódczo-sztabowych ćwiczenia.”

f16 4053

NRF muszą być zdolne to działania w pełnym spektrum zadań militarnych, z intensywnymi walkami i misjami humanitarnymi włącznie. Wymaga to przećwiczenia kompleksowych zdolności do użycia w wymagających warunkach. „Siły Odpowiedzi NATO są kluczowe jeśli chodzi o utrzymanie i wzmocnienie zdolności sił państw sojuszu do wspólnej pracy” – powiedział generał Philip Breedlove, dowódca Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE). Ich znaczenie rośnie wraz ze zbliżaniem się do końca misji NATO w Afganistanie, gdyż sojusz przygotowuje się do sprostania wyzwaniom w przyszłości”. W epizodach lotniczych ćwiczenia Steadfast Jazz – jako kolejnej edycji manewrów Eagle Talon – wezmą udział lotnicy z 21, 22 i 31. Baz Lotnictwa Taktycznego oraz Centrum Operacji Powietrznych i podległych jednostek dowodzenia, przeciwlotnicy z jednego z dywizjonów rakietowych OP, a także lotnicy czescy i węgierscy z samolotami L-159A i JAS 39 Gripen, operujący z baz w ojczyźnie lub w Krzesinach.  Przewidziane są epizody związane z wspieraniem działań wojsk lądowych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych. W użyciu podczas Eagle Talona będą także latające stanowisko dowodzenia operacjami powietrznymi (AWACS) i latająca cysterna. W sumie w przestrzeni powietrznej Polski trenować będzie ponad 40 statków powietrznych.

Więcej informacji na:

EX Steadfast Jazz website:  www.sj13.nato.int

NATO Headquarters:   www.nato.int

SHAPE Headquarters:  www.shape.nato.int

JFC Brunssum:   www.jfcbs.nato.int;

Uwaga! Centrum Informacyjne NATO dla mediów będzie działało na Łotwie i w Polsce od 30 października do 6 listopada 2013.

Źródło: sp.mil.pl