LOT: Wielka promocja Dreamlinera w Nowym Jorku z okazji 40-lecia połączenia