Wizyta w Wielkiej Brytanii

Głównym celem pobytu w Wielkiej Brytanii była wizyta w Royal School of Artillery. Współpraca pomiędzy koszalińskim Centrum a Królewską Szkołą Artylerii w Larkhill związana jest między innymi z doroczną wymianą kadry i słuchaczy. W lipcu 2013 roku gościliśmy artylerzystów z Wielkiej Brytanii szkolących się w Larkhill.

Po przyjeździe do Larkhill w godzinach lunchu Komendant spotkał się gospodarzami a podczas obiadu również z oficerami armii Indonezji i Pakistanu. W drugim dniu pobytu nasi oficerowie mieli okazję wizytować JtGBAD HQ – połączone stanowisko dowodzenia wojskami OPL królewskich Sił Powietrznych oraz Wojsk Lądowych Wielkiej Brytanii.

Środa wypełniona była gruntownym zapoznaniem się z Royal School of Artillery. Podstawowym celem było poznanie bazy szkoleniowej a także sprzętu, jaki jest na wyposażeniu brytyjskich przeciwlotników i artylerzystów. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi trenażerami i symulatorami do szkolenia specjalistów obsługujących przeciwlotnicze zestawy rakietowe oraz sprzęt lokalizacji akustycznej.

Interesująca była prezentacja wież obserwacyjnych Base ISTAR w miejscowości Upavon oraz symulatorów trójprowadnicowej wyrzutni LML HVM (Lightweight Multiple Launcher). Tego dnia komendant CS SP spotkał się z komendantem RSA, podczas której Colonel Winchester serdecznie podziękował za udostępnianie słuchaczom ośrodka w Larkhill naszej bazy szkoleniowej i opiekę nad słuchaczami z Wielkiej Brytanii podczas wizyt w Polsce.

Czwartek poświęcony był wizycie w 106 Regiment Royal Artillery w Londynie. Jednostka jest typowym przykładem wykorzystania przeszkolonych rezerw osobowych w wypełnianiu skomplikowanych zadań na sprzęcie. Specjaliści wszelkich dziedzin niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pułku szkolą i zgrywają się w systemie weekendowym a to w zupełności zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu.

CSSP w Wielkiej Brytanii

Źródło: ccsp.sp.mil.pl
Autor: kpt. J.Barczewski/mjr Z. Pustelnik
Zdjęcie ze zbiorów mjr. Z. Pustelnika