Wolne stanowiska służbowe w Brygadzie

Dowództwo 3. Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu poszukuje kandydatów na niżej wymienione stanowiska służbowe:

Szef Służby Zdrowia – STE: MJR , SW: 40A02, U14B.
Oficer Sekcji (Sekcja Szkolenia Specjalistycznego) – STE: KPT., SW: 22G01, U13A.
Starszy Podoficer Sztabowy (Sekcja Planowania i Programowania) – STE: MŁ.CHOR., SW: 22G01, U7.
Dowódca Radiostacji (Obsługa rdst KF) – STE: SIERŻ., SW: 28B26, U5.
Dowódca Radiostacji (Obsługa rdst KF) – STE: SIERŻ., SW: 28B26, U5.
Saper – Kierowca (Drużyna Zabezpieczenia) – STE: ST. SZER., SW-1: 34A62, SW-2: 8T64, U1.
Młodszy Zwiadowca / Kierowca (Drużyna Zabezpieczenia) – STE: SZER., SW: 4A63/38T62, U0.

Kontakt telefoniczny:
mjr Roman NOWAK, tel.669-811
kpt. Roman BERNAT, tel. 669-884
mł. chor. szt. Piotr KARASZEWSKI, tel. 669-881