PLL Lot o braku filtrów

Zamieszczamy oficjalne stanowisko PP Lot w sprawie braku filtrów:

Podczas przeglądu silników samolotu Dreamliner B787 o numerze SP-LRB dokonywanego przez służby operacyjne i techniczne LOT-u przy wsparciu firmy serwisującej Boeingi 787 – Monarch, stwierdziliśmy brak jednego z dwóch filtrów w każdym z dwóch silników tej maszyny – tzw. filtra paliwowego niskiego ciśnienia (oprócz tego filtra, w silniku jest jeszcze filtr paliwowy wysokiego ciśnienia). Natychmiast zarządziliśmy przegląd pozostałych 4 Dreamlinerów. W tym celu z Seattle przyjechała ekipa mechaników firmy Boeing. W jednym z samolotów stwierdzono brak filtra niskiego ciśnienia w jednym silniku. W pozostałych trzech maszynach nie było braków. Na czas przeglądu wynajęliśmy samoloty Boeing 777 i Boeing 767 od prywatnego przewoźnika EuroAtlantic. Obecnie, po dokonaniu przeglądów przy udziale ekspertów z Boeinga, wszystkie 5 samolotów Boeing 787 wraca na siatkę połączeń.

PLL LOT zgodnie z procedurami natychmiast poinformował o zdarzeniu Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Samolot, w którym stwierdziliśmy brak filtrów paliwa, został dostarczony PLL LOT bezpośrednio od Boeinga i od tego momentu samolot był użytkowany zgodnie ze wskazaniami producenta. Zgodnie z procedurami linia lotnicza nie ma prawa otwierać silnika. To jeden z tych elementów, który jest serwisowany bezpośrednio przez producenta lub jego certyfikowanych podwykonawców. Brak jednego z dwóch filtrów paliwa w silniku nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa lotu.

Źródło / Autor: PLL Lot