VIGILANT SKIES 2013

Odbywa się trzecie międzynarodowe ćwiczenie z cyklu Vigiliant Skies. Także z udziałem naszych Sił Powietrznych.
Ma ono na celu przetestowanie europejskiego systemu wymiany informacji o lotach statków powietrznych na pograniczu Rosji i państw NATO – Information Exchange System (IES) inicjatywy CAI (Cooperative Airspace Initiative) Rady Rosja-NATO. W ćwiczeniu obok centrów dowodzenia sojuszu uczestniczą wydzielone siły i środki Rosji, Turcji, Norwegii i Polski.
Od 23 do 27 września w trzech regionach geograficznych, znajdujących się w zakresie operacyjnego zainteresowania CAI: Bodø (Norwegia) – Murmańsk (Rosja), Warszawa (Polska) – Kaliningrad (Rosja) oraz Ankara (Turcja) – Rostów nad Donem (Rosja) przeprowadzone zostaną symulowane (zobrazowanie komputerowe) oraz realne (z użyciem samolotów) incydenty w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Ćwiczeniem kierują dyrektorzy ze strony NATO oraz Rosji, ulokowani w centrach koordynacyjnych CAI, z których jedno znajduje się w Polsce (Warszawa), a drugie w Rosji (Moskwa). Tegoroczne ćwiczenie, uwzględniające wnioski z ćwiczeń prowadzonych w roku 2011 i 2012, ma na celu dalsze testowanie procedur i zdolności systemu IES. Inicjatywa CAI została uruchomiona podczas szczytu NATO-Rosja w Rzymie, w maju 2002 r. Służy wzmocnieniu współpracy w obserwacji przestrzeni powietrznej i koordynacji ruchu lotniczego, przez co przygotowuje do zwalczania ataków terrorystycznych z użyciem samolotów cywilnych. Projekt jest finansowany przez uczestniczące w nim kraje NATO oraz przez Federację Rosyjską.
Obecna sieć CAI składa się z czterech jednostek w krajach członkowskich NATO i czterech w Federacji Rosyjskiej. Wymiana informacji o ruchu powietrznym następuje w trzech parach regionalnych centrów kontroli ruchu powietrznego: Bodø – Murmańsk, Warszawa – Kaliningrad oraz Ankara – Rostów nad Donem, połączonych wzajemnie poprzez centra koordynacyjne CAI znajdujące się w Warszawie i w Moskwie.
Architektura systemu CAI IES umożliwia innym krajom członkowskim i partnerom NATO włączenie się do programu na każdym etapie. Operacyjność CAI IES ogłoszono w grudniu 2011, po sprawdzeniu jego działania podczas ćwiczeń Vigilant Skies 2011, które odbyły się w czerwcu 2011 r.

VIGILANT SKIES 2013

Źródło: sp.mil.pl
Autorzy: Beata Mrozik i płk Robert Kupracz DPI MON