Najlepsi kierowcy sił zbrojnych rywalizują w Koszalinie

Czterodniowe zmagania kierowców Sił Zbrojnych obejmują kształtowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku drogowego. Uczestnicy Konkursu będą doskonalić technikę kierowania pojazdami z wykorzystaniem urządzeń technicznych oferowanych przez rynek motoryzacyjny. Będzie to jednocześnie możliwość pogłębienia swojej wiedzy z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz budowy i zasad eksploatacji pojazdów samochodowych.

Witając przybyłych komendant Centrum pułkownik dyplomowany Dariusz Sienkiewicz wspomniał, iż być gospodarzem tak ważkiego przedsięwzięcia to zaszczyt, wyróżnienie ale i zobowiązanie. „Mam nadzieję, że podczas konkursu panować będzie dobra sportowa atmosfera, a Was nie opuści animusz i wola walki do ostatniej minuty. Przystępując do organizacji tego przedsięwzięcia staraliśmy się stworzyć Wam godne warunki do rywalizacji i odpoczynku a przede wszystkim zadbać o Wasze bezpieczeństwo.”

Komendant Centrum wśród gości przybyłych na uroczystość powitał między innymi generała brygady Dariusza Łukowskiego – Zastępcę Szefa Inspektoratu Wsparcia – Szefa Logistyki Inspektoratu, dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie Eugeniusza Romanów, dyrektora Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie pana Andrzeja Byszewskiego oraz współgospodarza przedsięwzięcia komendanta 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego pułkownika Piotra Kłosińskiego. Kierowców oraz pojazdy biorące udział w zmaganiach kierowców pobłogosławił ksiądz kapitan Tomasz Szefliński. Otwierając Konkurs generał brygady Dariusz Łukowski odwołał się do tradycji zmagań kierowców w wojsku akcentując, iż jednym z istotnych celów tego konkursu jest propagowanie zasad bezpiecznej jazdy oraz kulturalnego zachowania się w ruchu drogowym. Witając przybyłych, stwierdził, iż „poprzez zakwalifikowanie się do ostatniego etapu potwierdziliście tym samym swoją przynależność do elity kierowców Sił Zbrojnych. Stojąc dziś na placu apelowym Centrum Szkolenia Sił Powietrznych już jesteście najlepsi. Panie i Panowie – X Finał Konkursu Kierowców uważam za otwarty”.

Na placu apelowym Centrum zameldowały się reprezentacje Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych oraz Dowództwa Garnizonu Warszawa i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, które – indywidualnie i zespołowo – ubiegać się będą o miano „Najlepszego”. W programie obejmującym konkurs znajdują się testy ze znajomości przepisów ruchu drogowego, budowy i eksploatacji pojazdów mechanicznych, zasad udzielania pomocy przedlekarskiej oraz wiedzy ogólnej z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ze względu na widowiskowość wyróżniają się te konkurencje, które niejako namacalnie sprawdzają umiejętności kierowców – jazdy sprawnościowe i w trudnych warunkach terenowych samochodami STAR i HONKER.
Zakończenie Konkursu i uhonorowanie zwycięzców nastąpi w piątek.

Koszalin

Źródło: CSSP Koszalin
Autor: kpt. Jarosław Barczewski

Zdjęcia: T. Wasilewski, J. Barczewski