Jak koordynować użycie Link 16

W Dowództwie Sił Powietrznych gościliśmy 9-12 września uczestników szesnastej konferencja komitetu EJCC, zorganizowanej przez oficerów Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego (COP-DKP).

EJCC (European JTIDS/MIDS Cross-Border Coordinatio) jest jedynym forum spotkań wojskowych oraz cywilnych ekspertów z europejskich krajów, odpowiedzialnych za planowanie oraz koordynację wykorzystania systemu transmisji danych Link 16. Na spotkania takie zapraszani są również przedstawiciele krajów, których siły powietrzne rozpoczynają wdrażanie tego systemu (Czechy, Finlandia, Węgry) – zyskują tam możliwość poznania opinii doświadczonych użytkowników.

Europejski Komitet Koordynujący Wykorzystanie Systemu JTIDS/MIDS główny wysiłek skupia na opracowaniu zasad i procedur wykorzystania JTIDS/MIDS (Link 16) w Europie, koordynacji transgranicznej oraz poszukiwania narzędzi umożliwiających sprawne i efektywne wykorzystanie jego zasobów, poprzez: – umożliwienie współpracy przedstawicieli wojskowych i cywilnych instytucji zarządzania częstotliwościami w zakresie użycia Link 16 i jego koegzystencji z cywilnymi systemami radionawigacji lotniczej; – dążenie do optymalizacji planowania operacji transgranicznych, przy uwzględnieniu różnic w wykorzystaniu systemu w różnych krajach; – ujednolicenie warunków wykorzystania JTIDS/MIDS w Europie, szczególnie w przypadku użycia systemu Link 16 przez parę dyżurną – QRA(I); – standaryzację ograniczeń kompatybilnościowych oraz zastosowań terminali JTIDS/MIDS w celu eliminacji szkodliwego oddziaływania Link 16 na inne systemy.

W szesnastym posiedzeniu wzięli udział wojskowi oraz cywilni przedstawiciele 15 krajów NATO oraz krajów Partnerstwa dla Pokoju, przedstawiciele cywilnych agencji zajmujących się problematyką nawigacji lotniczej, a także w roli obserwatorów delegacja Japonii. Strona polska była reprezentowana przez: ppłk. Artura Bargieła, mjr. Remigiusza Latajkę (pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego konferencji) i mł. chor. Dariusza Wojewódzkiego z COP-DKP oraz mjr. Krzysztofa Fąferka z Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi. Konferencję zainaugurował dowódca COP-DKP, gen. dyw. pil. Jan Śliwka.

Podczas posiedzenia plenarnego omówiono warunki wykorzystania JTIDS/MIDS w Europie; sposoby dekonfliktacji wykorzystania Link 16 w Europie; procedury wykorzystania Link 16 na terytorium danego kraju przez wojsko innych krajów; stan prac nad nowymi projektami systemów wykorzystywanych w paśmie częstotliwości 960-1215 MHz (SESAR- Single European Sky ATM Research); nowe możliwości oprogramowania w zakresie monitorowania  oraz projektowania sieci Link 16. Konferencja EJCC pozwoliła wymienić doświadczenia poszczególnych krajów oraz zidentyfikować newralgiczne kwestie związane z rosnącą liczbą platform wojskowych używających Link 16 w poszczególnych rejonach informacji lotniczej FIR. Ważnym punktem było też przedstawienie aspektów wykorzystania dokumentów kryptograficznych podczas wspólnych ćwiczeń NATO z krajami PdP. Kolejna konferencja EJCC odbędzie się w Beilngries (Niemcy) za rok.

Link 16

Źródło: sp.mil.pl
Zdjęcie: sp.mil.pl
Autor: mjr Krzysztof Urbaniak, COP-DKP