Elewi Centrum Szkolenia Sił Powietrznych otrzymali broń

Elewi koszalińskiego Centrum Szkolenia Sił Powietrznych otrzymali broń. Za kilkanaście dni złożą przysięgę, która dopełni tej symboliki.

Niegdyś pasowanie na rycerza i otrzymanie miecza było niezwykle doniosłym wydarzeniem. Dla młodego człowieka był początkiem życia w stanie rycerskim zaś w sensie prawnym było wstąpieniem do świata dorosłych ze wszystkimi tego konsekwencjami. Na przestrzeni wieków i historii oręża obyczaje te ulegały zmianom – jednakże wymiar symboliczny i konsekwencje z tym związane pozostały niezmienne.

Na placu apelowym Centrum Szkolenia Sił Powietrznych 9. września w czasie uroczystego apelu wręczono broń elewom służby przygotowawczej. Pododdziały elewów w kolumnach czwórkowych ustawione naprzeciwko trybuny oczekiwały na przybycie komendanta Centrum – pułkownika dyplomowanego Dariusza Sienkiewicza.
alt
Wśród nich elewi, którzy otrzymają broń z rąk Komendanta: szeregowi Paweł Słomiany, Michał Malak, Magdalena Lipień, Ewelina Łomonos, Patryk Siekiera, Jakub Safjański. Po złożonym meldunku przez prowadzącego ceremonię majora Rafała Rudnika Komendant przywitał się z żołnierzami Centrum. Gromkie: „Czołem Panie Pułkowniku” zabrzmiało zdecydowanie i wyraźnie.

Pułkownik dyplomowany Dariusz Sienkiewicz zwracając się do elewów pogratulował wszystkim żołnierzom otrzymania broni, apelując jednocześnie o szanowanie powierzonego uzbrojenia, dbania o jego sprawność techniczną. Komendant Centrum przedstawił żołnierzom służby przygotowawczej zadania, cele i wymagania, jakie będą wypełniać służąc w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, przodującej Instytucji Sił Zbrojnych. „Służba przygotowawcza jest Waszym dobrowolnym wyborem. Przed Wami cztery miesiące intensywnego szkolenia a ci co wytrwają, będą mieli możliwość służyć w Narodowych Siłach Rezerwowych, a następnie jako żołnierze zawodowi. Życzę wam wszystkiego najlepszego, dużo zaangażowania w pokonywaniu trudności, które będziecie mieli na tej drodze” – na zakończenie powiedział Komendant.

Elewi Centrum Szkolenia Sił Powietrznych otrzymali broń, która dla każdego żołnierza jest symbolem siły i męstwa. Symbolizuje oddanie i wierność Ojczyźnie, a także zaufanie, jakim obdarza nas polskie społeczeństwo. Pamiętać trzeba o tym każdego dnia, dumnie nosząc mundur i godnie wypełniając swoje obowiązki. Kolejnym elementem dopełniającym wręczenie broni jest wojskowa przysięga a ta odbędzie się przed pomnikiem Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 4. października.

„Przyjedź Mamo na przysięgę, zaproszenie wysłał szef….”

przysięga

Źródło: CSSP Koszalin
Autor: kpt. J. Barczewski
Zdjęcie: T. Wasilewski