Pochwały dla „Biało-Czerwonych Iskier” i „Orlika”

Dowódca Sił Powietrznych odwiedził 3 września bazy lotnicze w Radomiu i Dęblinie. Spotkał się z pilotami zespołów akrobacyjnych – „Orlika” i „Biało-Czerwonych Iskier”.
Generał broni pilot Lech Majewski podziękował im za znakomite występy przed publicznością Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW-2013 oraz profesjonalne promowanie polskich Sił Powietrznych i całych Sił Zbrojnych RP podczas licznych tegorocznych imprez lotniczych w kraju i za granicą.

Wizyta w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego była okazją do wręczenia zespołowi „Biało-Czerwone Iskry” dyplomu i ryngrafu pamiątkowego „Błękitne Skrzydła” – wyróżnienia przyznanego przez Zarząd Krajowej Rady Lotnictwa i magazyn „Skrzydlata Polska”.

Generał Majewski pochwalił kunszt pilotażowy i pracowitość członków zespołu z Dęblina. Zwrócił uwagę, że są oni przede wszystkim instruktorami intensywnie szkolącymi podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, a pilotami pokazowymi są ponadetatowo i na ochotnika – poświęcają wolny czas na występy odbywające się często w weekendy, gdy inni z reguły mogą odpoczywać. Dowódca Sił Powietrznych podziękował „Biało-Czerwonym Iskrom” za udany sezon, a zwłaszcza za wyszkolenie kolejnych trzech pilotów, co pozwala grupie występować w 7 samolotów. „Gdy otrzymałem propozycję wytypowania kandydatów do „Błękitnych Skrzydeł”, nie miałem wątpliwości. Od razu wskazałem „„Biało-Czerwone Iskry”” – przyznał generał Majewski. „jestem przekonany, że nadal będziecie sławić polskie skrzydła w kraju i za granicą. Z dumą obserwuję, że wasze umiejętności są coraz większe, że jesteście zaangażowani w lotniczą służbę. Możecie mieć satysfakcję z dokonań. Pilotaż zespołowy jest zadaniem dla najlepszych. Do tej grupy wy należycie”.

Generał Majewski zapewnił, że baza w Dęblinie jest bardzo perspektywiczną jednostką w związku z planami pozyskania samolotów szkolenia zaawansowanego, intensywną rozbudową infrastruktury i prężnym rozwojem WSOSP. „Tworzymy bardzo nowoczesny system szkolenia lotniczego i w tej chwili wiele państw pyta nas, czy będzie możliwie szkolenie w Dęblinie ich specjalistów. Odpowiadam, że tak – będziemy tu mieli niebawem jedną z najlepszych baz szkoleniowych w Europie”.
Wręczający wyróżnienie wraz z generałem Majewskim i generałem brygady pilotem Marianem Jeleniewskim (dowódcą 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego) redaktor naczelny „Skrzydlatej Polski” Grzegorz Sobczak przyznał, że nagroda dla zespołu w 2013 roku nie oznacza, że nie zasługiwał on wcześniej na uhonorowanie. „Obserwuję występy zespołu od pokazu w 1991 roku w Poznaniu i cieszę się, że udaje się Wam łączyć entuzjazm i profesjonalizm. Moim zdaniem Wasz występ był najlepszy z zespołowych pokazów tegorocznego AIR SHOW. Zasłużyliście na „Błękitne Skrzydła” – zapewnił redaktor Sobczak.

Honorowa nagroda przyznawana jest od 1964 roku za wybitne osiągnięcia w lotnictwie polskim, wypracowane w roku poprzedzającym jej przyznanie oraz za całokształt działalności na rzecz lotnictwa polskiego. „„Biało-Czerwone Iskry” zostały wyróżnione za „efektowne promowanie polskiego lotnictwa na wielu imprezach w kraju i za granicą od ponad 40 lat”. Nagrodę odebrał zespół 7 pilotów: major Tomasz Czerwiński (lider), major Jacek Jaworek oraz kapitanowie Maciej Kopiel, Piotr Bereziński, Paweł Wichowicz, Przemysław Ćwiklak i Jerzy Skaliński.
Podczas wizyty w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego dowódca Sił Powietrznych podziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom radomskiej jednostki za olbrzymi wysiłek włożony w znakomite przygotowanie AIR SHOW-2013.

Osobiście pogratulował udanych występów na pokazach personelowi zespołu „Orlik” i podziękował pilotom za dobre wyniki w bezpiecznym szkoleniu podchorążych. Wyraził przy tym nadzieję, że wkrótce zapadnie decyzja w kwestii modernizacji tuzina samolotów Orlik do wersji Glass Cockpit.

„To będzie duże wsparcie i dla Waszej jednostki i dla całego systemu szkolenia kandydatów na pilotów”, stwierdził dowódca Sił Powietrznych. Generał Majewski obiecał, że w najbliższym czasie w Dowództwie Sił Powietrznych przeanalizowane zostaną możliwości unowocześnienia infrastruktury 42. BLSz. Podkreślił, że radomskie lotnisko nadal pozostanie ważną częścią lotnictwa wojskowego.

Zespoły pilotażowe Sił Powietrznych nie osiadają na laurach. „Biało-Czerwone Iskry” wybierają się w tym tygodniu czterema samolotami do czeskiego Hradec Kralove na Czech International Air Fest, a „Orlik” wkrótce poleci na pokazy do Grecji.

Iskry
Źródło: sp.mil.pl
Autor: Ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: Anna Rudnicka, kpt. Grzegorz Grabarczuk