Blisko dwa tysiące wniosków o wygłuszenie mieszkań przy Lotnisku Chopina

Co najmniej 1,8 tys. wniosków o wykonanie izolacji akustycznej i ponad 5 tys. wniosków o odszkodowania złożyli do Portów Lotniczych mieszkańcy Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Chopina. Termin składania wniosków upłynął 3 sierpnia.

Wszystkie złożone wnioski trafiły do Zespołu Terenowo-Prawnego Portów Lotniczych. Po rejestracji i zeskanowaniu papierowych formularzy pracownicy zespołu rozpoczną żmudną pracę przy ocenie poprawności formalnej i merytorycznej wniosków.

– Każdy wnioskodawca dostanie od nas odpowiedź, ale może to potrwać nawet kilka miesięcy, ponieważ wniosków jest naprawdę dużo – mówi Wojciech Szczeciński, po. kierownika zespołu.

Poprawne pod względem formalnym i uzasadnione merytorycznie wnioski o wykonanie izolacji akustycznych będą przekazywane do realizacji. Do mieszkania wnioskodawcy wysłana zostanie ekipa akustyków, którzy sprawdzą czy normy hałasowe w pomieszczeniach mieszkalnych faktycznie są przekraczane. Jeśli tak będzie, określony zostanie zakres prac, które zapewnią tam odpowiedni klimat akustyczny. Właściciel w porozumieniu z wybraną przez siebie firmą budowlaną przygotuje kosztorys, a po zaakceptowaniu go przez Porty Lotnicze wykona zalecone prace, na koszt przedsiębiorstwa.

Porty Lotnicze nie będą natomiast rozpatrywać wniosków o odszkodowania za utratę wartości nieruchomości oraz o wykup nieruchomości. – Nie dysponujemy narzędziami, które pozwalałyby obiektywnie ustalić wysokość świadczeń w tych przypadkach. To może stwierdzić tylko sąd opierając się na ekspertyzach biegłych. Mieszkańcy byli o tym wcześniej uprzedzani – wyjaśnia Wojciech Szczeciński.

Obszar Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Chopina został ustanowiony w czerwcu 2011 r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Obszar obejmuje tereny, na których ruch lotniczy powoduje przekraczanie norm hałasu określonych w przepisach dotyczących ochrony środowiska. Granice obszaru obejmują część południowej Warszawy, a także okolicznych gmin m.in.: Piaseczna, Raszyna i Michałowic.

Na podstawie uchwały sejmiku, na terenie obszaru OOU obowiązują ograniczenia związane z budową i rozbudową nowych obiektów mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej (m.in. szkół i szpitali). W ramach rekompensaty sejmik umożliwił mieszkańcom obszaru ubieganie się o świadczenia od operatora Lotniska Chopina w postaci sfinansowania izolacji akustycznej mieszkań, wypłaty odszkodowań za utratę wartości nieruchomości oraz o wykup nieruchomości lub ich części.

Lotnisko Chopina

Źródło / Autor: Lotnisko Chopina

Zdjęcie: Lotnisko Chopina