BOEING WSPIERA EDUKACJĘ BIZNESOWĄ POLSKIEJ MŁODZIEŻY

Boeing na Europę Środkową i Wschodnią wspiera szereg organizacji non-profit oraz instytucji edukacyjnych i charytatywnych działających w Polsce w ramach programu Global Corporate Citizenship. W tym roku firma po raz kolejny bierze udział w Poland Business Week – innowacyjnym programie edukacyjnym, mającym na celu rozwijanie umiejętności biznesowych polskich uczniów szkół średnich. W ramach tegorocznych warsztatów na 26 lipca zaplanowano wystąpienie byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Wałęsy oraz Pani Henryki Bochniarz – prezes Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią.

W ramach projektu Poland Business Week, w trakcie serii szkoleń i warsztatów, przedstawiciele Boeinga pomagają polskiej młodzieży w wieku od 15 do 19 lat zdobywać praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia firmy. Specjaliści z firmy Boeing pełnią rolę doradców poszczególnych zespołów oraz prowadzą wykłady dotyczące finansów, sprzedaży i produkcji.

„Boeing jest dumny mogąc angażować się w projekty poświęcone edukacji młodych ludzi, dzięki którym mają oni możliwość pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności biznesowych, tak potrzebnych na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy” mówi Henryka Bochniarz, prezes Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią. „Kompetencje zdobyte w trakcie Poland Business Week mogą pomóc jego uczestnikom zdobyć pracę w międzynarodowej korporacji albo założyć
w przyszłości własną firmę.”

Poland Business Week organizowany jest w Bolesławowie, Gdańsku, Gdyni i Mińsku Mazowieckim. W Gdyni gości od pięciu lat, w Gdańsku i Bolesławowie od trzech, a w Mińsku Mazowieckim od dwóch lat.

W trakcie warsztatów uczniowie dzieleni są na kilkuosobowe zespoły, które
w symulowanym środowisku biznesowym pracują nad rozwiązywaniem konkretnych problemów. W skład każdego zespołu wchodzi nauczyciel z Polski, amerykański student-wolontariusz oraz doradca biznesowy, którym jest przedstawiciel jednej
z amerykańskich firm – m.in. Boeinga. Każda z grup opracowuje koncepcję produktu i strategię biznesową, które na zakończenie programu przedstawiane są jury, w skład którego wchodzą wspierający program przedstawiciele świata biznesu. Ostatniego dnia uczestnicy mają okazję do podzielenia się zdobytymi doświadczeniami podczas spotkania z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wolontariuszy. Obok praktycznego aspektu programu, przedstawiciele polskich i międzynarodowych firm dzielą się swoją wiedzą w trakcie wykładów z zakresu finansów, produkcji, sprzedaży, przywództwa czy marketingu. W Gdańsku młodzież będzie miała okazję wziąć udział w projekcie w dniach 21-26 lipca, a w Gdyni między 18 a 23 sierpnia. Ponadto w tym miesiącu miały miejsce warsztaty w Mińsku Mazowieckim i Bolesławowie.

Poland Business Week jest jednym z projektów wspieranych w ramach programu Global Corporate Citizenship (GCC) firmy Boeing. Organizowany w Polsce Business Week stanowi część szerszej inicjatywy amerykańskiej organizacji Washington Business Week, która w Stanach Zjednoczonych realizuje programy edukacyjne dla młodzieży od ponad 30 lat.

Źródło / Autor: Boeing