Zadania lotnictwa na STEADFAST JAZZ – 13 zaplanowane

Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego gen. dyw. pil. Jan Śliwka przewodniczył 4 lipca 2013 r. Głównej Konferencji Planistycznej do ćwiczenia EAGLE TALON 11/13 realizowanego jako część 'powietrzna’ sojuszniczego ćwiczenia STEADFAST JAZZ-13.

Ćwiczenie z wojskami (z ang. LIVEX) EAGLE TALON 11/13 planowane jest w terminie od 4 do 8 listopada 2013 r. z udziałem sił powietrznych Czech, Niemiec, Węgier i Polski.
W ćwiczeniu uczestniczyć będzie około 40 samolotów bojowych wspieranych przez system AWACS oraz samolot tankowania w powietrzu. Siły Powietrzne realizowały będą zadania w ramach operacji połączonej na korzyść Komponentu Lądowego i Komponentu Morskiego.

Celem konferencji było przeprowadzenie koordynacji działań planistycznych do właściwego i efektywnego wykorzystania ćwiczących sił i środków w części LIVEX.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele z:
– Dowództwa Sił Połączonych NATO w Brunssum,
– Dowództwa Komponentu Powietrznego w Rammstein,
– Połączonego Centrum Operacji Powietrznych w Uedem,
– NATO JEWCS (Joint Electronic Warfare Core Staff),
– Czeskich Sił Powietrznych,
– Niemieckich Sił Powietrznych,
– Węgierskich Sił Powietrznych,
– Sztabu Generalnego WP,
– Wojsk Lądowych,
– Sił Powietrznych,
– Marynarki Wojennej,

oraz Szefowie pionów i wydziałów COP-DKP.

Kolejnym etapem przygotowania ćwiczenia będą, planowane na III dekadę sierpnia, warsztaty robocze, natomiast w październiku 2013 r. przeprowadzona zostanie Końcowa Konferencja Planistyczna.

Źródło:sp.mil.pl
mjr K. Urbaniak/COP, mjr J.Block/DSP
Zdjęcia mjr K.Urbaniak/COP