Wydarzyło się dziś – 8 lipca

8 lipca 1909 roku urodził się we Lwowie por. pil. Roman Szczepaniuk. Absolwent SPL w Dęblinie (6 promocja) mianowany ppor. obs. 15 VIII 1932 r. z przydziałem do 3 pl w Poznaniu. Latał jako obserwator w 34 eskadrze liniowej i w 1934 roku odkomenderowany został do CWOL w Dęblinie na kurs pilotażu. Po powrocie do pułku i awansie na porucznika z dniem 1 I 1935 r. dowodził plutonem w 36 eskadrze towarzyszącej. W 1939 r. dowodził plutonem w 39 eskadrze towarzyszącej, która zgodnie z planami MOB uległa rozwiązaniu, a jej personel przydzielony został do dyspozycji komendanta Bazy nr 3. Podczas ewakuacji z personelem Bazy w kierunku Rumunii, między Zbarażem a Wiśniowcami, we wsi Czarny Las personel Bazy został wzięty do niewoli radzieckiej. Por.Szczepaniuk osadzony został w obozie w Kozielsku, skąd wywieziony został transportem 14 IV 1940 r. do lasku katyńskiego i tam zamordowany przez NKWD.

8 lipca 1947 roku dokonano oblotu samolotu pasażerskiego Boeing 377 Stratocruiser. Był to luksusowy samolot dalekiego zasięgu z czterema tłokowymi silnikami gwiazdowymi. Poza lotnictwem amerykańskim maszynę tę wykorzystywano jeszcze w Ekwadorze, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Wenezueli oraz Skandynawii.