Wydarzyło się dziś – 3 lipca

3 lipca 1936 roku w Warszawie powstała Wyższa Szkoła Lotnicza. Placówka ta była samodzielnym wydziałem Wyższej Szkoły Wojennej. Działała w latach 1936-1939. Utworzenie placówki miało duży wpływ na kształcenie kadr dla jednostek i sztabów lotnictwa oraz wypracowanie zasad użycia lotnictwa na polu walki. Komendantem uczelni był płk. dypl. inż. pilot obserwator Stanisław Kuźmiński, a dyrektorem naukowym ppłk. dypl. Marian Romeyko.

3 lipca 1942 roku odbył się pierwszy lot amerykańskiej prototypowej łodzi latającej Martin XPB2M „Mars”. W tym momencie był to największy na świecie samolot tego typu. Konstrukcja nie nadawała się jednak do wykorzystania w charakterze patrolowo-bombowym, zdecydowano więc o zbudowaniu 20 wodnosamolotów w wersji transportowej. Mimo że była to bardzo udana maszyna, to zbudowano zaledwie sześć łodzi latających. Do końca lat 50-tych dwa „Marsy” uległy rozbiciu, a w 1959 roku cztery pozostałe zostały wycofane z użycia przez amerykańską marynarkę wojenną. Wodnosamoloty zostały zakupione przez przedsiębiorstwo Flying Tankers Inc. z Kolumbii Brytyjskiej i przystosowano je do gaszenia pożarów.