Czerwcowy rekord w Kraków Airport, postęp prac na budowie

W czerwcu krakowskie lotnisko obsłużyło 346 765 pasażerów, czyli o 1% więcej niż w czerwcu 2012 r. Jest to kolejny rekordowy miesiąc w tym roku i najlepszy czerwiec w historii portu.

Największy wzrost w czerwcu (+ 7 tysięcy pasażerów) odnotowano na trasie Kraków- Berlin, obsługiwanej przez Air Berlin. Spośród nowych połączeń najwięcej pasażerów skorzystało z połączenia z/do Cork (ponad 4 tysiące osób).

W czerwcu odnotowaliśmy znaczny wzrost ruchu (+15%) na trasach przewoźników niskokosztowych – podkreśla Jan Pamuła, prezes Kraków Airport. – Nieźle radzą sobie także linie tradycyjne. Jeśli odliczymy pasażerów linii OLT (w czerwcu ub. roku było ich prawie 21 tys). to wzrost w tym sektorze wynosi +6%.

Od początku roku w Kraków Airport obsłużono łącznie 1 660 022 pasażerów, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do roku ubiegłego.

W ramach rozbudowy portu zakończono rozbiórkę obiektów znajdujących się na terenie przeznaczonym pod budowę nowego terminalu oraz organizację zaplecza budowy. W związku z przekazaniem generalnemu wykonawcy terenu pod nowe trasy dojazdowe do terminalu został zamknięty parking długoterminowy (do czasu zakończenia budowy). Trwają prace przy budowie nowego wewnętrznego układu komunikacyjnego. W najbliższym czasie rozpoczną się prace przy zabezpieczeniu ścian wykopów pod terminal.

W strefie airside wycięto las i rozebrano starą wojskową oczyszczalnię ścieków obok płyty postojowej w miejscu przeznaczonym na nowe stanowiska dla samolotów oraz zakończono zagospodarowanie zaplecza budowy na terenie dawnych ogródków działkowych. W najbliższym czasie planowane jest m.in. rozpoczęcie prac przy rozbudowie płyty postojowej obok budynku BAT oraz rozpoczęcie przebudowy dróg kołowania Alfa i Golf.

Źródło / Autor: Kraków Airport