W warunkach zakłóceń – Ramstein Guard-13

W przestrzeni powietrznej północno-zachodniej Polski od 10 do 14 czerwca odbyło się taktyczno-specjalne ćwiczenie pod kryptonimem Ramstein Guard-13.

Ramstein Guard to jedno z najważniejszych ćwiczeń prowadzonych w naszym wojsku cyklicznie (co dwa lata) z siłami wydzielanymi przez NATO. Jest częścią programu szkoleniowego walki elektronicznej NATO NEWFIP (NATO Electronic Warfare Force Integration Programme). Za sprawą NEWFIP manewry Ramstein Guard odbywają się co roku w różnych rejonach Europy.
Ćwiczeniem przygotowującym personel techniczny i operacyjny Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej NATO (NATO Integrated Air and Missile Defence – NATINADS) do wykonywania zadań w warunkach użyciaa aktywnych środków walki elektronicznej, kierował dowódca Centrum Operacji Powietrznych, gen. dyw. pil. Jan Śliwka.
Organizatorami przedsięwzięcia ze strony NATO byli Sojusznicze Dowództwo Sił Powietrznych (Headquarters Allied Air Command w Ramstein) i Połączone Centrum Operacji Powietrznych (Combined Air Operations Centre w Uedem) oraz po naszej stronie Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwo Komponentu Powietrznego w Warszawie i 22. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy.
W ćwiczeniu uczestniczyły:
– siły i środki NATO (samolot DA-20 z podwieszanymi zasobnikami zakłócającymi – operujący z lotniska w Krzesinach oraz symulatory zagrożeń dla statków powietrznych SHORAD i MALLINA-UV – rozwinięte na 21. Centralnym Poligonie Lotniczym w Nadarzycach);
– pododdziały Sił Powietrznych (10 samolotów Su-22, MiG-29, F-16, C-130, C-295M, dywizjony rakietowe, kompanie radiotechniczne oraz elementy rozpoznania i walki elektronicznej);
– wydzielone elementy pułków przeciwlotniczych Wojsk Lądowych;
– stanowisko dowodzenia 22. ODN oraz COP-DKP.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ćwiczącym i innym użytkownikom przestrzeni powietrznej oraz właściwej realizacji celów w 22. ODN utworzona została Komórka Kierowania Walką Elektroniczną (EWCC – Electronic Warfare Coordination Cell), w skład której wchodzili przedstawiciele NATO, ćwiczących jednostek oraz Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej. Działania EWCC koordynował zastępca kierownika ćwiczenia, płk Stefan Walowski. Planowaniem działań i wydawaniem dokumentów rozkazodawczych dla lotnictwa zajmował się Pion Planowania Operacji COP-DKP. Nawigatorzy naprowadzania doskonalili umiejętności naprowadzania samolotów w warunkach zakłóceń elektronicznych zarówno stacji radiolokacyjnych, jak i środków łączności.
W trakcie ćwiczenia operatorzy stacji radiolokacyjnych, stacji naprowadzania rakiet oraz operatorzy sprzętu łączności doskonalili umiejętności prowadzenia pracy bojowej w warunkach zakłóceń elektronicznych, a w tym:
– rozpoznania radiolokacyjnego przestrzeni powietrznej;
– zwalczania celów stosujących zakłócenia elektroniczne oraz działających pod przykryciem zakłóceń elektronicznych;
– obrony elektronicznej naziemnych urządzeń radioelektronicznych.
Piloci doskonalili umiejętności: wykorzystania pokładowych urządzeń WE; stosowania aktywnych i pasywnych przeciwśrodków; działania w warunkach użycia lotniczych i naziemnych stacji zakłóceń pokładowych systemów kierowania uzbrojeniem.
Na poligonie w Nadarzycach, gdzie rozmieszczone były symulatory SHORAD i MALLINA-UV, piloci mieli możliwość wielokrotnego sprawdzenia taktyki samoobrony przed symulowanymi środkami przeciwlotniczymi naprowadzanymi radiolokacyjnie i na podczerwień. Używali flar i dipoli.
Obsługi sprzętu rozpoznania i WE prowadziły ciągłe monitorowanie sytuacji elektronicznej; – zakłócenia pokładowych systemów radiolokacyjnych. Ponadto obsługi urządzeń naziemnych oraz piloci doskonalili się w rozpoznawaniu różnych zakłóceń o zróżnicowanej mocy. Personel zmian dyżurnych 22. ODN doskonalił zaś umiejętności organizowania i kierowania obroną elektroniczną podczas działań bojowych.
Kierownik Ramstein Guard-13, generał Śliwka, ocenił, że dzięki bardzo dobremu przygotowaniu oraz maksymalnemu zaangażowaniu uczestników ćwiczenie przebiegło pomyślnie i bezpiecznie, a sprzyjająca pogoda pozwoliła na osiągnięcie założonych celów szkoleniowych.

Źródło: sp.mil.pl

Tekst: ppłk Grzegorz Sujkowski
Zdjęcia: st. sierż. Marcin Tycner