Koordynacja rozkładów lotów

Komunikat Lotniska Ławica:
Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego brytyjska firma Airport Coordination Limited została powołana na koordynatora rozkładów lotów naszego lotniska. Koordynacja dotyczy godzin nocnych, tj. od 22:00 do 6:00 w okresie od czerwca do września. W roku bieżącym rozpocznie się z dniem 1-go lipca. Każdy przewoźnik lub inny operator lotu, planujący wylądować na Ławicy lub wystartować z Poznania w okresie obowiązywania koordynacji, ma obowiązek uzyskania zgody od koordynatora. Przyczyni się to do zmniejszenia negatywnego oddziaływania hałasu lotniczego emitowanego w czasie wykonywania operacji lotniczych.

Źródło: Lotnisko Ławica