Konferencja przed AIR SHOW

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air SHOW-2013 poprzedzi konferencja naukowo-techniczna na temat bezpieczeństwa i niezawodności w lotnictwie oraz rozwoju lotnictwa w regionach.
W auli radomskiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego zorganizują ją 23 sierpnia Dowództwo Sił Powietrznych, Miasto Radom i Naczelna Organizacja Techniczna. Przewodniczącym Rady Programowej konferencji jest dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski. Dziś w DSP odbyło się pierwsze jej posiedzenie.
Celem spotkania ekspertów ze środowisk wojskowych i cywilnych będzie wymiana doświadczeń i poglądów dotyczących między innymi systemów zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, osłony meteorologicznej działań lotnictwa, doskonalenia zawodowego personelu latającego, roli samorządów w budowie i rozbudowie lotnisk oraz modeli finansowania biznesu lotniczego, lokalizacji lotnisk względem ośrodków miejskich i ich potencjału transportowego.

Udział w przedsięwzięciu zapowiadają przedstawiciele Dowództwa Sił Powietrznych, Polskiej Akademii Nauk, Naczelnej Organizacji Technicznej, Instytutu Lotnictwa, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Aeroklubu Polskiego, Urzędu Miasta Radom. Zaproszenia do udziału w konferencji wystosowane zostaną także do innych uczelni kształcących polskich transportowców oraz firm z branży lotniczej. Uczestnicy konferencji będą też widzami samych pokazów w Radomiu.

Air Show

Źródło: sp.mil.pl
Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęcia: Jacek Borysiewicz