Komponent F-16 potwierdza zdolność do działania

Sprawdzenie i weryfikacja zdolności Komponentu Powietrznego JASTRZĄB – komponentu Sił Powietrznych zadeklarowanego do NATO i UE jako kolejny etap po sojuszniczej certyfikacji FORCEVAL, która odbyła się w 2011 roku, to główny cel ćwiczenia RARÓG – 2013 odbywającego się od 3 do 7 czerwca 2013 r. w wydzielonej strefie na terenie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, w wydzielonej przestrzeni powietrznej RP oraz na poligonie CPL Nadarzyce.

Kierownikiem ćwiczenia był Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek. Oprócz samolotów wielozadaniowych F-16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w ćwiczeniu biorą udział samoloty MiG-29 oraz Su-22 z 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i samolot CASA-295 z 3. SLTr.
Równolegle, zgodnie z rozkazem dowódcy Sił Powietrznych gen. broni pil. Lecha Majewskiego, odbywa się narodowa certyfikacja modułu wydzielanego przez Siły Powietrzne do Zestawu 2014 Sił Odpowiedzi NATO (ang. NATO Response Force – NRF), którą prowadzi zespół oficerów Dowództwa Sił Powietrznych z Szefem Wojsk Lotniczych – Zastępcą Szefa Szkolenia gen. bryg. pil. Tomaszem Drewniakiem na czele.
Siły Odpowiedzi NATO są to wydzielone oddziały sił zbrojnych państw NATO utrzymywane w stałej gotowości do działań na występujące zagrożenia kryzysowe, zdolne do przerzutu i szybkiej reakcji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
Ideę powołania SON przedstawiono na szczycie NATO w Pradze w listopadzie 2002 roku, podczas którego przyjęto założenia operacyjne ich użycia. Głównym celem utworzenia SON było zwiększenie zdolności NATO do natychmiastowego i wspólnego reagowania na mogące pojawić się zagrożenia bezpieczeństwa. Siły te wypełnić muszą wysokie standardy wyszkolenia bojowego, interoperacyjności i zdolności do użycia, które podlegają kompleksowemu sprawdzeniu i ocenie narodowej, a następnie sojuszniczej podczas organizowanych i prowadzonych ćwiczeń certyfikujących.
Realizując przyjęte przez Polskę zobowiązania jej Siły Zbrojne wnoszą swój aktywny wkład do Sił Odpowiedzi NATO.

W skład SON wchodzą komponenty wojsk lądowych, powietrznych, morskich i sił specjalnych zdolne do prowadzenia wojskowych operacji reagowania kryzysowego, ewakuacji, jak i zwalczania terroryzmu, w każdych warunkach klimatycznych na obszarze całego świata. Siły te utrzymywane są w pięciodniowej gotowości do użycia od chwili ich aktywacji. Aktualnie okres pełnienia dyżuru danego zestawu SON wynosi 12 miesięcy.

Siły Powietrzne, jako najbardziej mobilny i ekspedycyjny rodzaj sił zbrojnych RP spełniający wysokie wymagania NATO, wydzielają swoje jednostki (moduły) do składu SON nieprzerwanie od 2003 roku. W przeszłości były to m.in. moduł C-295M, moduł VSHORAD, moduł aktywnej obrony naziemnej, czy moduł odtwarzania gotowości drogi startowej. Od 2014 roku po raz pierwszy będzie to moduł F-16.

Adam_Roikm3

Źródło: sp.mi.pl

Autor: mjr pil. Jakub Block/DSP
Zdjęcia: st.chor.szt. Adam Roik/Combat Camera DO SZRP