Ćwiczenie Raróg-13

Trwa jedno z największych ćwiczeń taktycznych z wojskami, zorganizowanych przez Dowództwo 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Ćwiczenie pk. RARÓG 2013 rozpoczęło się 3 czerwca na terenie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Przeprowadzenie certyfikacji sił wydzielanych z Sił Powietrznych do zestawu Sił Odpowiedzi NATO oraz sprawdzenie i weryfikacja stopnia utrzymania gotowości operacyjnej przez Komponent Powietrzny Sił Zadeklarowanych do NATO i UE, która jest wynikiem sojuszniczej certyfikacji FORCEVAL jako sił zdolnych do przerzutu to główne cele odbywającego się ćwiczenia.

Przez tydzień kadra wchodząca w skład zarówno Komponentu Powietrznego Sił Zadeklarowanych do NATO i UE jak i zestawu Sił Odpowiedzi NATO (SON) doskonali praktyczne umiejętności; zgrywa działania na szczeblu jednostek Sił Powietrznych oraz innych rodzajów Sił Zbrojnych, pełniących na co dzień odmienne zadania. Stan osobowy realizuje postawione zadania w warunkach zbliżonych do realnego konfliktu zbrojnego.
W przyjętej na potrzeby ćwiczenia sytuacji polityczno – militarnej (analogicznej do realizowanego przedsięwzięcia jakim było oszacowanie Komponentu JASTRZĄB w 2010 roku (STARTASSES), wykorzystano tło zapewniające odpowiedni rozwój sytuacji taktycznej, pozwalający na właściwą ocenę planowania działań.

Istotą ćwiczenia jest realizacja misji bojowych lotnictwa (m.in. Air-to-Air, Air-to-Ground; DCA/Defensive Counter Air czy CAS/Close Air Support) oraz zagadnień dotyczących rozwinięcia i funkcjonowania wybranych elementów Strefy Odpowiedzialności Taktycznej TAOR (Tactical Area of Responsibility), w tym: DOC, systemów łączności i informatyki ostrzegania i powiadamiania, ochrony i obrony oraz przećwiczenie epizodów odtwarzania gotowości bojowej statku powietrznego w przyjętej konfiguracji oraz praktyczne sprawdzenie stopnia opanowania przez skład ćwiczących wiedzy i umiejętności z zakresu ICCS (czyli Individual Common Core Skills – podstawowych umiejętności żołnierza na polu walki).
W ramach ćwiczenia zgrywane są wybrane elementy systemów walki – system rozpoznania, rażenia, dowodzenia w relacjach narodowych i sojuszniczych oraz system zabezpieczenia logistycznego.

Ćwiczenie odbywa się w wydzielonej Strefie Odpowiedzialności Taktycznej (TAOR) na terenie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, w wydzielonej przestrzeni powietrznej RP oraz na poligonie CPL Nadarzyce. Na kierownika ćwiczenia wyznaczono Dowódcę 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego – gen. bryg. pil. Włodzimierza Usarka.
Oprócz samolotów wielozadaniowych F-16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w ćwiczeniu biorą udział samoloty MiG-29 oraz Su-22 z 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i samolot CASA-295 z 3. SLTr.
Ćwiczenie kończy się 7 czerwca br..

Raróg-13

Źródło: sp.mil.pl

Tekst: kpt. Marlena Bielewicz/2SLT
Zdjęcia: st.chor.szt. Adam Roik/DO SZRP