Kobiety strzelają

Pododdziały 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej wykonały 28 maja strzelania bojowe doświadczalne.
Strzelały załogi przeciwlotniczych zestawów rakietowych S-125 Newa SC ze stacjami naprowadzania rakiet (SNR), które zostały poddane remontowi połączonemu z modyfikacją. Strzelania były dowodzone ze stanowiska dowodzenia obroną powietrzną SDP-20.
Celem badań było wszechstronne sprawdzenie zdolności SDP-20 (systemu SAMOC-Przelot) do tworzenia lokalnej informacji o sytuacji powietrznej z własnych stacji radiolokacyjnych NUR-31 i źródeł zewnętrznych, sprawdzenie zdolności zautomatyzowanego wskazywania celów i stawiania zadań dla zestawów S-125 SC z obiektu SDP-20 SAMOC oraz sprawdzenie poprawności wykonania remontu stacji SNR.
W trakcie treningów poprzedzających strzelania po raz pierwszy w historii Centralnego Poligonu Sił Powietrznych wykorzystywano jednocześnie cztery bezpilotowe cele powietrzne MJ-7 Szogun. Innym ważnym wydarzeniem było pierwsze w Wojskach Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych strzelanie bojowe wykonane przez kobietę. Oficerem strzelającym na Stacji Naprowadzania Rakiet I Zespołu Ogniowego 36 dywizjonu rakietowego OP była podporucznik Katarzyna Motyl. To ona naciskała przycisk inicjujący starty rakiet, niszczących wskazane cele. Tym samym otworzyła nowy rozdział w historii WOPL SP.
Strzelania potwierdziły poprawność przyjętych rozwiązań zarówno w obiekcie SDP-20 SAMOC jak i remontów z modyfikacją stacji SNR. Kierownikiem strzelania, szefem zespołu dopuszczającego sprzęt i obsługi do strzelań, a także odpowiedzialnym za całość przedsięwzięć podczas na CPSP Ustka był pełniący obowiązki szefa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Radiotechnicznych pułkownik Piotr Jurek. Pozostali oficerowie Szefostwa oprócz sprawdzania poziomu wyszkolenia obsług i przygotowania sprzętu do strzelań pełnili ważne funkcje. Kierownikiem prac badawczych – szefem zespołu badawczego był podpułkownik Roman Pacanowski, sekretarzem zespołu-oficerem odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu dowodzenia i łączności był podpułkownik Robert Tomasik, a podpułkownik Wiesław PASZKOWSKI był członkiem zespołu badawczego oraz oficerem odpowiedzialnym za przygotowanie rakiet 5W27 do użycia.

Wicko

Źródło / Autor : sp.mil.pl / Ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: archiwum Centralnego Poligonu Sił Powietrznych