Strzelania rakietowców na CPSP w Ustce

Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbywa się zgrupowanie szkoleniowe wydzielonych pododdziałów 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej (zespołów ogniowych z 35. i 36. dywizjonów rakietowych OP) oraz Centrum Szkolenia Sił Powietrznych (zespół zabezpieczenia).

Nasi przeciwlotnicy sprawdzają zestawy rakietowe S-125 SC po wykonanym remoncie z modyfikacją stacji naprowadzania rakiet (SNR). W przyszłym tygodniu przeprowadzą strzelania bojowe doświadczalne które są najbardziej obiektywnym sprawdzianem poprawności remontów SNR zlecanych Wojskowym Zakładom Elektronicznym S.A. w Zielonce.

Drugim zadaniem rakietowców podczas tego zgrupowania poligonowego będzie strzelanie bojowe doświadczalne z wykorzystaniem obiektu SDP-20 SAMOC. Kabiny nowo wdrażanego systemu dowodzenia zostaną sprawdzone pod względem możliwości automatycznego kierowania walką, obiegu informacji dowodzenia i kierowania oraz tworzenia lokalnej sytuacji powietrznej dla ugrupowania (Local Air Picture-LAP) z wykorzystaniem różnych źródeł informacji o sytuacji powietrznej: TSS, dowolnych posterunków Wojsk Radiotechnicznych, rozmieszczonych na terenie kraju, radiolokacyjnych stacji wstępnego poszukiwania RSWP P-18 oraz stacji NUR-31 DON.

W trakcie zgrupowania pododdziały WOPL SP korzystają z lotów bezpilotowych celów MJ-7 Szogun, zarówno do szkolenia obsług zestawów rakietowych jak i do sprawdzenia sprzętu oraz systemu bezpieczeństwa strzelań. Wzięły także wzięły udział w ćwiczeniu Wojsk Lotniczych z wykorzystaniem zasobnika AIDEWS, przenoszonego przez samolot F-16.

Przedsięwzięciami odbywającymi się na CPSP kieruje pełniący obowiązki Szefa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Radiotechnicznych płk dr inż. Piotr Jurek. W badaniach biorą udział oficerowie Szefostwa WOPLiRt ppłk Roman Pacanowski, ppłk Wiesław Paszkowski oraz ppłk Robert Tomasik.

Tekst/Źródło: http://sp.mil.pl

Zdjęcie: http://sp.mil.pl