Kraków Airport wspiera sąsiadujące gminy

W piątej edycji konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów” Kraków Airport dofinansuje 13 projektów skierowanych do mieszkańców sąsiadujących z lotniskiem gmin: Zabierzów i Liszki.

Co roku o dotacje mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, lokalne instytucje oraz grupy nieformalne, które podejmują wspólny wysiłek na rzecz polepszenia warunków życia społeczności lokalnych – sąsiadów Kraków Airport.

Laureatami V konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów” zostali:

 • Klub Sportowy Dragon Szczyglice – Doposażenie klubu w sprzęt sportowy
 • Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach – „Festiwal Latawców”
 • Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko z Bolechowic – „Magiczna podróż do świata książki”
 • Ludowy Klub Sportowy Lotnik Kryspinów – Doposażenie szkółki piłkarskiej dla dzieci przy LKS Lotnik Kryspinów
 • Szkoła Podstawowa im. kar. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie – „Zielone lekcje przyrody”
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kryspinowie – „Rozwój ratownictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryspinowie aktywizacją lokalnej społeczności i poprawą bezpieczeństwa mieszkańców”
 • Rada Sołecka Rudawa – „Lato Artystyczne w Rudawie”
 • Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie – „Laboratorium badawcze biologiczno – chemiczne”
 • Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „Kuźnia” – „Nasze dziedzictwo – szlak historyczny”
 • Klub Sportowy „Alfa” Morawica – Modernizacja boiska w Morawicy – etap III
 • Sołectwo Chrosna – „OdLOTowa kraina radosnych maluchów”
 • Fundacja im. Brata Alberta – „Dwa żywioły. Osoba niepełnosprawna na lądzie i wodzie”
 • Ludowy klub sportowy „LOT-Balice” – Doposażenie klubu w sprzęt sportowy

Źródło: http://www.krakowairport.pl