Wybrane problemy z historii II Rzeczypospolitej – konferencja na UAM