Współpraca Finnair i Marimekko wkracza w nowy etap