śp. por. pil. Marian Banasiuk – nota biograficzna

W dniu 27.04.2013 r. po ciężkiej chorobie, zmarł w Warszawie zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego, członek Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, por. pil. w stanie spocz. Marian Banasiuk, s. Ignacego, ur. 02.07.1917 r. w m. Brusów.

W 1937 r., jako ochotnik, powołany do służby wojskowej w 1. Pułku Lotniczym w Warszawie, na lotnisku Okęcie. Po ukończeniu Kursu Pomocników Mechaników Lotniczych i Szkoły Podoficerskiej skierowany na kurs szybowcowy w Ustianowej. W 1938 r. odkomenderowany do Eskadry Pilotażu Ćwiczebnego w Dywizjonie Szkolnym 1. Pułku Lotniczego. Szkolenie ukończył w lipcu 1939 r. Po przeszkoleniu na samolotach RWD-8 i PWS-26, jako kapral nadterminowy został odkomenderowany do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Radomiu, gdzie miał być przeszkolony i przygotowany do pełnienia służby w jednostce wyposażonej w samoloty PZL 23 „Karaś,” skąd 3 września ewakuuje się do Łucka w grupie Szkoły Oficerów Rezerwy Lotnictwa. Wzięty do niewoli rosyjskiej, ucieka (z okolic Lwowa) do Zamościa i włącza się do konspiracji początkowo w ZWZ, później w AK. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Polski, w listopadzie 1944 r. zgłasza się do WP. Skierowany początkowo do zapasowego pułku artylerii, do batalionu motoryzacyjnego we Włodawie, w grudniu 1944 r. zostaje odkomenderowany do Batalionu Lotniczego Majdanek, który przeniesiono do Zamościa. Wcielony do Wojskowej Szkoły Lotniczej w Zamościu, w końcu marca 1945 r. razem ze Szkołą przeniesiony do Dęblina, a następnie w kwietniu tego roku na lotnisko szkolne w Podlodowie. Po ukończeniu szkolenia pilotażowego został promowany 23 czerwca 1945 r, do stopienia chorążego (wówczas był to pierwszy stopień oficerski), podczas pierwszej powojennej promocji dęblińskiej „Szkoły Orląt”. Jako żołnierz zawodowy zostaje skierowany do 15. zapasowego lotniczego pułku szkolno – treningowego w Radomiu, a następnie odkomenderowany do 2. plm w Krakowie, który był wyposażony w samoloty Jak-9. W 1947 r. zdemobilizowany na własną prośbę. Od 1951 r. pracuje w PLL „Lot” na różnych stanowiskach (Kier. Sekcji Szkol. Lotn., Kier. Oddziału Lotn. Obsługi Rolnictwa i Leśnictwa, pilot komunikacyjny i st. instr. nawigacji). W 1952 r. rozpoczął wykonywanie lotów na samolotach komunikacyjnych początkowo jako II pilot na Li-2, a potem na bardziej nowoczesnych Ił-12, IŁ-14 i zakończył swoją karierę pilota jako kapitan samolotu IŁ-18. W 1977 r. delegowany jako przedstawiciel „Lotu” do Libii, gdzie pracuje do chwili odejścia na emeryturę w 1979 r. Przez wszystkie lata pracy uzyskał 14 500 godzin nalotu ogólnego. Odznaczony między innymi: Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim OOP, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego” i Złotą Odznaką Zasłużonego Pracownika PLL „Lot” (z trzema diamentami) i innymi. Jest także 7-mio krotnym milionerem wylatanych kilometrów. W Oddziale Warszawsko – Mazowieckim Stowarzyszeniu Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP aktywnie uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą Publicznej Szkoły Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei ( z którym służył w 1. pl w Warszawie, w 1938 r.) w Kręgach koło Wyszkowa, jako fundator nagród dla prymusów Szkoły, oraz jako działacz na rzecz zbliżenia Warszawskich Stowarzyszeń Lotniczych. Przekazał do Sali Tradycji w Publicznej Szkole Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach, Swój mundur z okresu pracy w PLL „LOT”.

Śp. por. pil. Marian Banasiuk został pochowany 7 maja 2013 r. na Wojskowy Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Pożegnała Go Rodzina, Przyjaciele, Koledzy i Znajomi. Mowę pożegnalną wygłosił płk dr pil. Janusz Kowalski – wiceprezes Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i mgr inż. Jerzy Madler- prezes Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Cześć Jego Pamięci!

Autor: płk dr inż. Henryk Czyżyk