Attache USA w 4. SLSz

Attaché ds. wojskowych przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Polsce, pułkownik Jeffery S. Snell wraz z oficerami amerykańskiego attachatu, 16 maja br. wizytę złożył w garnizonie Dęblin.

Gości powitał dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego gen. bryg. pil. Marian Jeleniewski oraz prorektor ds. wojskowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych – płk pil. Marek Bylinka.

W czasie jednodniowej wizyty delegacja amerykańskiego attachatu wojskowego odwiedziła m.in. 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego wraz z podporządkowaną mu 41. Bazą Lotnictwa Szkolnego i Centrum Szkolenia Inżynieryjno- Lotniczego oraz Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych.

Wizyta ta miała charakter roboczy i była przede wszystkim poświęcona zapoznaniu się amerykańskich oficerów z głównymi zadaniami, planami rozwoju, strukturą oraz sprzętem lotniczym będącym na wyposażeniu 4. SLSz oraz WSOSP. Gości ciekawił szczególnie proces szkolenia lotniczego przyszłych polskich pilotów wojskowych, baza szkoleniowa, infrastruktura oraz inwestycje aktualnie realizowane na dęblińskim lotnisku.

Przedstawiciele amerykańskiego attachatu podczas pobytu w Dęblinie mieli także możliwość obejrzeć trening zespołu akrobacyjnego „Biało-Czerwone ISKRY”, który przygotowuje się do mających się odbyć w następny weekend pokazów lotniczych w Salon de Provence we Francji.
Na koniec wizyty goście złożyli wpis w księdze pamiątkowej CSIL oraz wykonali wspólną fotografię na tle Dowództwa 4. SLSz.

Tekst i zdjęcia: kpt Grzegorz Grabarczuk