Lotnisko Chopina na V Europejskim Forum Gospodarczym

13-15 maja 2013 r. w Katowicach odbywa się V Europejski Kongres Gospodarczy. Lotnisko Chopina w Warszawie jest partnerem sesji „Transport i Infrastruktura Lotnicza w Europie i w Polsce”, która odbędzie się w wtorek, 14 maja. Omawiane na niej będą zagadnienia związane z rozwojem lotnisk w Polsce, infrastrukturą lotniskową oraz inwestycjami około lotniskowymi. W dyskusji weźmie udział Naczelny Dyrektor Portów Lotniczych Michał Marzec, który zaprezentuje naszą inwestycję – Chopin Airport City.

Kongres jest trzydniowym cyklem debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski i z innych krajów europejskich. W blisko stu sesjach bierze udział kilkuset panelistów. Co roku organizatorzy zapraszają komisarzy unijnych, premierów państw europejskich i przedstawicieli polskiego rządu. Każdy Kongres to spotkanie najważniejszych postaci świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii. Tematyka sesji, debat i spotkań obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Wydarzenia Kongresu relacjonuje co roku kilkuset dziennikarzy. Moderatorami sesji i debat są znani publicyści gospodarczy.

Tekst/Źródło: http://www.lotnisko-chopina.pl