Czy powstanie Sea Gripen?

Oficjalny blog Gripena informuje o planach na przyszłość związanych z tym samolotem. Producent maszyny – szwedzki Saab rozważa stworzenie nowej wersji morskiej tej maszyny – określanej jako Sea Gripen, a będącej wariantem opracowanego Gripena NG. Zbudowanie takiego samolotu może być zdaniem Szwedów opłacalne w związku z zapotrzebowaniem wielu krajów na nowe myśliwce morskie – m.in Brazylii, Indii, Włoch i Wielkiej Brytanii.

W stworzeniu Sea Gripena pomóc mają m.in. pierwotne założenia tego samolotu opracowane przez Siły Powietrzne Szwecji. Chodzi tu przede wszystkim o możliwość krótkiego startu i lądowania (STOL). Założenia te pierwotnie obliczone na użycie z niewielkich lotnisk autostradowych predysponują maszynę do użycia także z lotniskowców. Saab przeprowadził już przy tym pierwsze próby w tym kierunku wykorzystując maszynę JAS-39 Gripen D. Pozwoliły one na wskazanie głównych kierunków zmian niezbędnych do stworzenia maszyny Sea Gripen. Nie da się przy tym ukryć, że szwedzka konstrukcja dzięki takim parametrom jak chociażby stabilność przy niskich prędkościach, szybka reakcja na zwiększenie mocy silnika i doskonała widoczność przy lądowaniu szczególnie nadaje się do przekonstruowania na samolot pokładowy.

Sea Gripen

Źródło/Zdjęcie: http://www.gripenblogs.com/