Spadochrony nad Gdynią

Od poniedziałku, 6 maja, na lotnisku 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach trwa zgrupowanie spadochronowe. W szkoleniu zorganizowanym przez Gdyńską Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej uczestniczy 32 żołnierzy personelu lotniczego i instruktorzy spadochronowi Marynarki Wojennej oraz Wojsk Lądowych, a także komandosi Wojsk Specjalnych.

Celem szkolenia, które potrwa do 17 maja, jest doskonalenie organizacji i metodyki szkolenia spadochronowego oraz podtrzymanie nawyków. W Marynarce Wojennej podobnie jak w innych rodzajach wojsk szkolenie spadochronowe jest obowiązkowym elementem szkolenia wysokościowo–ratowniczego załóg samolotów i śmigłowców oraz podstawą do podtrzymania uprawnień dla instruktorów spadochronowych.

Instruktorzy spadochronowi, aby utrzymać swoje uprawnienia muszą systematycznie doskonalić swoje umiejętności wykonując skoki. Po omówienie programu, metodyki i zasad bezpieczeństwa przystąpiono do zajęć praktycznych. Skoki odbywają z samolotu transportowego An-28 TD. Zgrupowaniem dowodzi kmdr ppor. Sebastian Smuga z Dowództwa BLMW. Wspierają go kpt. mar. Mirosław Orzeszek – zastępca dowódcy zgrupowania do spraw szkolenia w powietrzu oraz kpt. mar. Marek Szwedo – zastępcę do spraw szkolenia na ziemi.

Źródło: http://www.bl.mw.mil.pl

Zdjęcia: M. Kluczyński, http://www.bl.mw.mil.pl