Wydarzyło się dziś – 1 maja

1 maja 1899 roku w Warcie urodził się podpułkownik pilot Stanisław Skarżyński. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej w składzie 29. pułku piechoty, odznaczono go Krzyżem Virtuti Militari, dwukrotnie został raniony. Druga z ran była szczególnie ciężka i jej konsekwencji Skarżyński nie wyzbył się aż do śmierci. W 1925 roku Skarżyński ukończył kurs pilotażu. Sześć lat później wraz z por. inż. Andrzejem Markiewiczem wykonał lot wokół Afryki, w 1933 roku natomiast przeleciał ponad Oceanem Atlantyckim. Wybitny pilot zginął śmiercią lotnika w nocy z 25 na 26 czerwca 1942 roku.

1 maja 1960 roku nad ZSRR został zestrzelony amerykański samolot szpiegowski U-2 pilotowany przez Gary’ego Powersa. U-2 był wysokościowym samolotem rozpoznawczym. Maszyny te latały z misjami rozpoznawczymi nad terytorium ZSRR, Chin, Kuby i innych państw bloku wschodniego. Zestrzelenie samolotu doprowadziło do kryzysu w stosunkach między USA i ZSRR. Powers został schwytany przez władze radzieckie, oskarżony o szpiegostwo i skazany na trzy lata więzienia. Opuścił je w lutym 1962 roku.