Delegacja Combined Air Operation Center w Polsce

Z  wizytą w Polsce przebywa delegacja Centrum Połączonych Operacji Powietrznych (Combined Air Operation Center) w niemieckim Uedem, z dowódcą, generałem broni Joachimem Wundrakiem na czele.

Generał Wundrak wraz z członkami delegacji został 22 kwietnia przyjęty przez generała broni pilota Lecha Majewskiego, dowódcę Sił Powietrznych. Wysłuchał prezentacji o stanie i perspektywach rozwoju naszego rodzaju sił zbrojnych. Zwiedził Salę Tradycji DSP. Z dowództwa udał się do COP, by zapoznać się z działaniem tej jednostki. Gospodarzem wizyty jest generał dywizji pilot Jan Śliwka, dowódca Centrum Operacji Powietrznych i zarazem podwładny dowódcy CAOC w misjach Air Policing w zintegrowanym systemie obrony przestrzeni powietrznej państw NATO.

W kolejnych dniach goście odwiedzą 8. Bazę Lotnictwa Transportowego, 32. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania oraz 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego. W tej ostatniej jednostce nasi lotnicy zaprezentują im działanie pary dyżurnej w misji Air Policing.

CAOC Uedem odpowiada za misje Air Policing w przestrzeni 10 państw – od Beneluksu na zachodzie Europy po Estonię i Słowację na wschodzie kontyngentu. W centrum służą żołnierze z 17 państw sojuszu. Zastępcą dowódcy CAOC jest Polak, generał brygady Marek Sobiechowski.

Tekst/Źródło: Ppłk Artur Goławski/http://sp.mil.pl

Zdjęcia: Mirosław Cyryl Wójtowicz