Szansa na polską tarczę antyrakietową?

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał znowelizowaną ustawę o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych.

Nowe prawo umożliwi sfinansowanie unowocześnienia w latach 2014-2023 systemu obrony powietrznej Polski, dzięki przeznaczeniu środków trafiających do budżetu MON (kształtowanego wedle parametru 1,95 procenta PKB roku poprzedniego) w skutek rosnącego dochodu narodowego. Wielomiliardowe kwoty pozwolą przezbroić zwłaszcza 3. Warszawską Brygadę Rakietową OP i uzyskać między innymi zdolności do zwalczania rakiet balistycznych.

Zwierzchnik sił zbrojnych podpisał ustawę na terenie 184. posterunku radiolokacyjnego dalekiego zasięgu w podsuwalskich Szypliszkach. Uczynił to w towarzystwie ministra obrony Tomasza Siemoniaka, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja, szefa SG WP i dowódcy Sił Powietrznych generała broni pilota Lecha Majewskiego. Gospodarzami wizyty prezydenta byli dowódca 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej pułkownik Wojciech Lewicki i dowódca 8. batalionu radiotechnicznego podpułkownik Krzysztof Lis. Generał Majewski przedstawił prezydentowi rolę, zadania i możliwości działań Sił Powietrznych w systemie obrony powietrznej NATO.

„Zbudujemy cząstkę nowoczesnego systemu ogólonatowskiego. To będzie ważny sygnał dla wszystkich, że Polska dysponuje własnymi zdolnościami obronnymi, ale również, że jest zdolna do partycypowania w budowie wspólnych rozwiązań, wspólnych systemów dotyczących całego Sojuszu Północnoatlantyckiego” – powiedział prezydent. Minister Koziej oszacował, że na finansowanie programu obrony przeciwrakietowej będzie przeznaczane co najmniej 4-5 proc. budżetu MON rocznie.

Minister Siemoniak podkreślił, że ustawa gwarantuje finansowanie obrony powietrznej i jest ważna także dlatego, by Polacy czuli się bezpiecznie. Szef MON przypomniał, że od przyszłego roku na obronę przed rakietami będzie kierowana znacząca część budżetu resortu obrony. Pióro, którym podpisał ustawę, prezydent wręczył szefowi MON. Minister Siemoniak zapowiedział, że będzie nim podpisywał umowy i decyzje dotyczące obrony powietrznej.

Komentując dla PAP fakt podpisania ustawy generał ocenił, że nowe zapisy prawne stwarzają realne możliwości sprawnego unowocześnienia ważnego komponentu naszych sił zbrojnych, jaki stanowią Wojska Obrony Przeciwlotniczej. „W Siłach Powietrznych już się do tego zadania przygotowujemy, intensyfikując szkolenie językowe żołnierzy, modernizując infrastrukturę koszarową. Dzięki ćwiczeniom z amerykańską baterią Patriot przebywającą w Polsce na szkoleniach rotacyjnych w latach 2010-2012 zdobyliśmy cenne doświadczenia techniczne i taktyczne, które wkrótce będziemy mogli wykorzystać. Jestem przekonany, że dzięki realizacji znowelizowanej ustawy zyska też na znaczeniu nasza pozycja w NATO”.

 

Źródło/Tekst: Ppłk Artur Goławski, http://sp.mil.pl

 

Zdjęcia: Mirosław Cyryl Wójtowicz