Kurs Instruktorski w OSWRiS SP

W dniu 3 kwietnia 2013 r. rozpoczął się kolejny tym razem trzymiesięczny kurs przeszkolenia na lotniczych instruktorów spadochronowych, który odbywać się będzie na terenie Ośrodka Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochornowego SP Poznań. W przedsięwzięciu uczestniczy 14 żołnierzy – w tym 6 podchorążych z 4-tego roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, którzy zajmują stanowiska lub są przewidziani do objęcia stanowisk w służbie wysokościowo – ratowniczej. Głównym celem kursu jest przygotowanie szkolonych do pełnienia obowiązków w służbie wysokościowo – ratowniczej w jednostkach lotniczych SZ RP oraz uzyskanie tytułu lotniczego instruktora spadochronowego.

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów oraz zajęć praktycznych. Uczestnicy wykonywać będą również skoki spadochronowe – selekcyjne i egzaminacyjne. W ramach kursu słuchacze poznają między innymi budowę i eksploatację spadochronów użytkowanych w lotnictwie wojskowym, przeznaczenie i zasady eksploatacji sprzętu wysokościowo – ratowniczego oraz zasady organizacji i zabezpieczenia lotów jednostki lotniczej. Zakończenie kursu w OSWRiS SP przewidziano na 5 lipca 2013 roku.

Źródło: http://www.wks-skrzydlo.pl/

Zdjęcia: http://www.wks-skrzydlo.pl/