O Polakach w Whitehall

4 Kwietnia 2013 roku historia Polski zagości na słynnej, rządowej, londyńskiej Whitehall. Tamże, o godzinie 12:45 w Royal United Services Institute for Defence and Security Studies odbędzie się wykład doktora Paula Latawskiego zatytułowany Armoured Warfare in North-West Europe: The Polish Experience. W wolnym tłumaczeniu brzmieć on może Wojna pancerna w Europie Północno-Zachodniej: polskie doświadczenia. Treść wystąpienia to szlak bojowy polskiej 1. Dywizji Pancernej, a autor skupi się na zaznaczeniu różnic, odmienności polskiej jednostki od jej brytyjskich czy kanadyjskich odpowiedniczek. Zastanowi się, na ile przedwojenne doktryny, polska myśl wojskowa oraz charakter dowodzenia nadały jej tego właśnie specyficznego charakteru.
Doktor Latawski, starszy wykładowca Królewskiej Akademii Wojskowej w Sandhurst, specjalizuje się w historii 21. Grupy Armii w okresie kampanii normandzkiej, zagadnieniach dowodzenia w siłach koalicyjnych, a także dziejach Polskich Sił Zbrojnych. Owocem jego badań są publikacje poświęcone choćby walkom pod Falaise-Chambois, a ich aktualnym przedmiotem- powstająca książka o polskiej 1. Dywizji Pancernej.

Michał Różyński