IPMS Polska – Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

IPMS Polska – Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych zostało powołane do istnienia podczas Festiwalu Modelarskiego w Bytomiu w dniu 26.02.2011r. z inicjatywy modelarzy dla modelarzy. Przystępując do nas otrzymujesz możliwość występowania na konkursach czy festiwalach modelarskich pod logiem Stowarzyszenia. Dodatkowo zyskujesz prestiż uczestnika ogólnopolskiego Stowarzyszenia Modelarzy, które zostało przyjęte w poczet światowego IPMS.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przystąpić do naszego stowarzyszenia. W zakładce „Dołącz do nas”  na stronie internetowej Stowarzyszenia znajdziesz deklarację członkowską. Każdy członek otrzymuje konto pocztowe z imię.nazwisko@ipmspolska.org.pl, legitymację członkowską. Każdy członek Stowarzyszenia IPMS Polska biorący udział w wystawach krajowych lub zagranicznych organizowanych przez inny IPMS nie ponosi opłat startowych ani wejściowych.

Stowarzyszenie nasze bierze czynny udział w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Plastikowych Modeli Redukcyjnych w Bytomiu jak również pomaga organizatorom innych krajowych festiwali. Za jeden z priorytetowych celów przyjęliśmy wyróżnianie polskich konstrukcji lotniczych. Dlatego na każdym festiwalu na jaki się wybieramy fundujemy nagrodę „Nagroda IPMS Polska za najciekawszy model w barwach polskich” Nawiązaliśmy współpracę z firmą Mirage Hobby, Taurus Models czy znakomitą Nowozelandzką firmą Wingnut Wings. Za zgodą tej ostatniej zawiązany został jedyny oficjalny Fan Club Wingnut Wings. Dla chętnych do przystąpienia szykowane są różne gadżety.

Członkami IPMS Polska są znakomici polscy modelarze, którzy odnoszą sukcesy na arenach międzynarodowych. Wystarczy wspomnieć Macieja Żywczyka, Szymona Grzywocza, Damiana Piekarczyka, Tomasza Kędzierskiego czy Krzysztofa Wagnera. Do najbardziej prestiżowych nagród zdobytych przez naszych członków należą złote medale i nagrody indywidualne wystaw „Scale ModelWorld” w Telfor w Wielkiej Brytanii, „Go Modelling !” w Wiedniu, a także w Holandii, Węgrzech, Słowacji, Czechach.

IPMS Polska-Poland

International Plastic Modellers Society powstało w Wielkiej Brytanii w 1963 roku i jest obecnie najliczniejszą organizacją o zasięgu ogólnoświatowym, zrzeszającą modelarzy redukcyjnych (plastikowych). Opiera się na aktywności indywidualnych członków zrzeszających się w lokalnych klubach IPMS i SIG-ach – Grupach Specjalnego Zainteresowania o zróżnicowanym stopniu sformalizowania prawnego – od grup działających wyłącznie na zasadzie towarzystw koleżeńskich, do stowarzyszeń mających osobowość prawną, realizujących określone zobowiązania statutowe, wynikające z obowiązujących w danym kraju przepisów o powoływaniu organizacji społecznych i użyteczności publicznej. Niezależnie od poziomu sformalizowania działalności, podstawowe założenie programowe IPMS ujęte zostało w haśle „Przez modelarzy – dla modelarzy”, które jest jednocześnie jego dewizą. Naczelną rolą IPMS jest propagowanie różnych form modelarstwa redukcyjnego (plastikowego) w społecznościach lokalnych, a także promocja krajowej aktywności modelarskiej na forum międzynarodowym. Jeśli jesteś zainteresowany modelarstwem redukcyjnym, spotkasz tu ludzi o podobnych poglądach.

Cele i zadania IPMS Polska

1/. IPMS Polska, nawiązujących do najlepszych tradycji i osiągnięć międzynarodowego ruchu zrzeszającego miłośników modeli redukcyjnych, stawia sobie za cel nadrzędny zrzeszanie w swych szeregach wszystkich pasjonatów tej dziedziny modelarstwa, niezależnie od posiadanej wiedzy, umiejętności i osiągnięć.

2/. IPMS Polska pragnie w naturalny sposób promować najbardziej ambitne formy modelarstwa redukcyjnego, nie znaczy to jednak, że ogranicza się tylko do tych form. Ze szczególnym naciskiem podkreśla się, że w IPMS Polska jest miejsce zarówno dla hobbysty budującego modele z zestawów dla przyjemności i relaksu, jak i dla tych osób, dla których modelarstwo jest formą ekspresji ambicji twórczych i sportowych.

3/. IPMS Polska nie ustanawia żadnych minimalnych standardów umiejętności modelarskich. Wszystko, czego potrzebujesz aby być członkiem IPMS to chęć budowy modeli i traktowanie tego zajęcia jako hobby i opłacenie składki członkowskiej, której wysokość ustalana jest każdorazowo podczas Walnych Zgromadzeń członków tej organizacji. Aktualna składka członkowska wynosi 100 zł na rok.

4/. IPMS Polska przede wszystkim propaguje możliwość publicznego prezentowania własnego dorobku i osiągnięć podczas wystaw modelarskich, a także bezpośrednią wymianę doświadczeń. Uznaje i wspiera również wszelkie formy rywalizacji pomiędzy modelarzami, realizowane w konkursach i festiwalach modelarskich.

5/. IPMS Polska stawia sobie również za cel ułatwienie nawiązywania kontaktów modelarzy zagranicznych z modelarzami polskimi, zarówno w sferze wirtualnej, jak i w zakresie osobistego udziału w konkretnych imprezach modelarskich odbywających się w Polsce. Na ten drugi rodzaj kontaktów kładzie się szczególny nacisk – sfera wirtualna ma służyć do nawiązywania osobistych kontaktów, a nie zastępować je.

6/. Działające już w Polsce kluby i organizacje modelarskie, a także osoby prywatne, nie zrzeszone w żadnej organizacji modelarskiej mogą wspierać działalność
IPMS Polska na zasadzie pełnej dobrowolności i w zakresie odpowiadającym ich możliwościom. Najprostszą jego postacią jest czynne uczestnictwo w IPMS Polska.
7/. Przynależność do IPMS Polska nie stanowi jakiejkolwiek przeszkody dla działalności w innych organizacjach i stowarzyszeniach modelarskich.
IPMS Polska ułatwia kontakty pomiędzy modelarzami zamieszkującymi określony region naszego kraju w celu stworzenia własnego, lokalnego oddziału IPMS.

Zarząd IPMS Polska

Członków Zarządu wybiera się w czasie Walnego Zgromadzenia na dwuletnią kadencję. Zarząd ma prawo dokooptować dodatkowe osoby w celu zapewnienia pomocy przy realizacji zadań specjalnych (np. do organizacji konkursów lub wystaw oraz innych form publicznej działalności stowarzyszenia).
Z członkami Zarządu IPMS Polska mogą kontaktować się wszyscy poprzez
pocztę elektroniczną:

Prezes – Marcin Chruścielewski
e-mail: prezes@ipmspolska.org.pl

Wiceprezes, skarbnik – Agnieszka Kuś
e-mail: agnieszka.kus@ipmspolska.org.pl

Sekretarz – Robert Thorz
e-mail: robi.thorz@interia.pl

Prosimy jednak pamiętać, iż osoby te są wolontariuszami i mają szereg życiowych obowiązków, co może skutkować opóźnieniami w odpowiedzi na
przesłane Zarządowi pytania lub sugestie.

Grupy Specjalnego Zainteresowania (SIG’s)

Są to niezależne grupy, zazwyczaj zrzeszające modelarzy zainteresowanych konkretnym tematem z zakresu wszystkich rodzajów modelarstwa redukcyjnego, np.: wybranym okresem historycznym, historią określonego statku powietrznego, rozwojem techniki bojowej w danym obszarze działań
bojowych etc., etc.
Przynależność do SIG nie stoi na przeszkodzie w indywidualnej działalności w ramach IPMS Polska.

Zdjęcia: IPMS Polska
Opracowanie dla IPMS Polska: Andrzej Ziober