Wydarzyło się dziś – 20 marca

20 marca 1896 roku urodził się kpt. pil. Jan Władysław Prohazka. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku jako oficer 13 dywizjonu artylerii konnej. Po zakończeniu działań wojennych zgłosił się do szkoły pilotażu myśliwskiego do 11 pułku myśliwskiego w Lidzie. Po kursie przydzielony został do 1 pl w Warszawie. Dowodził 113 eskadrą myśliwską, był oficerem taktycznym IV/1 dywizjonu myśliwskiego. Podczas kampanii wrześniowej pełnił funkcję dowódcy dywizjonu szkolnego Bazy nr 1. Po zakończeniu kampanii wrześniowej powrócił do Warszawy i podjął działalność konspiracyjną. Był szefem komórki wywiadu wydziału lotniczego KG AK. Aresztowany przez Gestapo w 1943 roku, został osadzony w obozie jenieckim w Barth. Zginął w 1944 roku podczas bombardowania Oflagu przez lotnictwo alianckie.

20 marca 1932 roku dokonano oblotu samolotu Boeing P-26 Peashooter. Był to amerykański samolot myśliwski zbudowany w układzie jednopłatowym. Maszyna ta miała zastąpić dotychczasowe dwupłatowe myśliwce. Samoloty były używane między innymi w początkowej fazie konfliktu amerykańsko-japońskiego w czasie II wojny światowej. Później zostały one wycofane z działań bojowych i zaczęto je stosować w celach szkoleniowych. Maszyna została wycofana ze służby ostatecznie w 1955 roku.