4. SLSz zmieni dowódcę

W piątek 15 marca br. odbędzie się uroczysty apel z okazji przekazania obowiązków Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Następcą gen. bryg. pil. Tomasza Drewniaka zostanie gen. bryg. pil. Marian Jeleniewski.

Uroczystość odbędzie się w honorowej asyście Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych oraz Orkiestry Wojskowej z Dęblina na placu przed pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt” w Dęblinie. Ceremonia rozpocznie się o godzinie 14:00 od złożenia meldunku dowódcy Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Lechowi Majewskiemu. Głównym punktem uroczystości będzie odczytanie decyzji Ministra Obrony Narodowej oraz podpisanie protokołu zdania i objęcia obowiązków dowódcy 4. SLSz.

Generał Tomasz Drewniak był pierwszym Dowódcą 4. SLSz od chwili jego utworzenia w 2008 roku. Stanowisko to obejmie dotychczasowy Zastępca Dowódcy – Szef Sztabu Centrum Operacji Powietrznych Generał Marian Jeleniewski. Generał Tomasza Drewniaka obejmie stanowisko Szefa Wojsk Lotniczych w Dowództwie Sił Powietrznych.

Źródło: http://www.4slsz.wp.mil.pl

Zdjęcia: http://www.4slsz.wp.mil.pl