Wydarzyło się dziś – 6 marca

6 marca 1918 roku powstały Fińskie Siły Powietrzne (Ilmavoimat). Początkowo w skład fińskiego lotnictwa wchodziły dwa samoloty dwumiejscowe: N. A. B. Albatros oraz Thulin Typ D. Druga maszyna miała wymalowaną na burcie niebieską swastykę, symbol ten został przyjęty jako oficjalne oznaczenie Fińskich Sił Powietrznych. Z kojarzącej się z nazizmem swastyki Finowie zrezygnowali w 1945 roku pod naciskiem komisji alianckiej.

6 marca 1919 roku rtm. pil. Tadeusz Grochowalski rozpoczął organizację 3. wielkopolskiej eskadry lotniczej. Ze względu na niedobór samolotów bojowych eskadra osiągnęła pełną wartość bojową dopiero po kilku miesiącach. Rozpoczęła wtedy działalność na rzecz Wojsk Wielkopolskich. Wkrótce przeniesiono ją do Galicji Wschodniej. Później uczestniczyła w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1920 roku przemianowano ją na 14. eskadrę wywiadowczą. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej weszła w skład 2. Pułku Lotniczego w Krakowie.