Wydarzyło się dziś – 5 marca

5 marca 1902 roku urodził kpt. pil. Stanisław Taras-Wołkowiński. Był absolwentem OSL w Dęblinie (2 promocja) mianowany podporucznikiem obserwatorem 15 sierpnia 1928 roku. Po promocji przydzielony został do dywizjonu liniowego 1 pl w Warszawie, skąd w 1930 roku odkomenderowany został do CWOL w Dęblinie na kurs pilotażu. Po jego ukończeniu powrócił do pułku i latał jako pilot eskadr bombowych. Podczas kampanii wrześniowej dowodził 212 eskadrą bombową „Łosi” w składzie Brygady Bombowej. Ranny 4 września 1939 roku w locie bojowym został przywieziony do łódzkiego szpitala, a następnie do szpitala w Warszawie. Po wyzdrowieniu podjął działalność konspiracyjną w szeregach ZWZ-AK. Był oficerem wydziału lotniczego Komendy Głównej AK pod pseudonimem „Lubicz”. Aresztowany został przypadkowo w łapance na ulicy. Rozstrzelany został w 1943 roku po innym nazwiskiem jako zakładnik. Za udział w kampanii wrześniowej odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Walecznych.

5 marca 1925 roku w Tuluzie zmarł Clément Ader. Ader urodził się w kwietniu 1841 roku. Był francuskim inżynierem oraz pionierem lotnictwa. Francuz największą sławę zdobył w ostatnich latach XIX wieku. Wówczas jego osiągnięcia z dziedziny awiacji w znaczący sposób zachęciły armię francuską do prowadzenia intensywnych prac nad rozwojem lotnictwa. Kolejne niepowodzenie zniechęciły jednak czynniki wojskowe do współpracy z Clémentem Aderem.