Wydarzyło się dziś – 2 marca

2 marca 1893 roku urodził się mjr obs. inż. Leon Kazimierz Knapik. Był uczestnikiem I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Walczył w szeregach I Brygady Legionów. W roku 1930 skończył kurs obserwatorów, dzięki czemu otrzymał odznakę nr L.730 i przeniesiono go do korpusu oficerów lotnictwa z jednoczesnym wcieleniem do warszawskiego 1 Pułku Lotniczego. W latach 1930-1934 był oficerem technicznym Bazy nr 1. W tym czasie studiował na Politechnice Warszawskiej. Przeniesiony do SPLdM w Bydgoszczy na stanowisko komendanta parku lotniczego, od 1938 pełnił tę samą funkcję w CWL-2 w Krośnie. We wrześniu 1939 roku wraz z personelem szkoły ewakuował się w kierunku Rumunii. 21 września dostał się w rejonie Łucka do radzieckiej niewoli. Osadzony w Starobielsku, został zamordowany w Charkowie przez NKWD w czasie likwidacji obozu.

2 marca 1969 roku dokonano oblotu samolotu Concorde 001 (F-WTSS). Był to naddźwiękowy samolot pasażerski, który powstał na skutek międzynarodowego porozumienia między Francją i Wielką Brytanią. Maszyna ta została wprowadzona do służby w 1976 roku. Wycofano ją dwadzieścia siedem lat później.